Jak dopadla diskuse o budoucnosti Königsmühle? / 30. 8. 2013

Čtvrteční program land and art setkání Königsmühle 2013 byl zahájen diskusí o budoucnosti nejen této akce, ale i samotné osady. Zavést společnou řeč přišli do kulis starých ruin  starostka Loučné Jana Müllerová, předseda občanského sdružení DoKrajin Petr Mikšíček, zaměstnanci Odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje Lubomír Valtr a Jiří Šimek a zástupce Národního památkového ústavu Jiří Krechler. Přizváni byli také obyvatelé okolních českých a německých obcí i zájemci široké veřejnosti.

Na úvod diskuse bylo přečteno písemné stanovisko botanika Čestmíra Ondráčka, který se nemohl na akci osobně dostavit. Upozornil na jedinečnost místa z hlediska biologického, rovněž však přivítal zvýraznění či obnovení prvků kulturní krajiny, kterou okolní krajina po staletí skutečně byla. Obsah dopisu byl všemi účastníky diskuse přijat kladně a byl dále rozvíjen.

Co tedy s Königsmühle do budoucna? Petr Mikšíček navrhl zakonzervovat ruiny staveb, kterým hrozí rozpad během nejbližších 4 až 5 let. Místo by pak mohlo být dále využíváno pro podobná setkání umělců a diváků jako je land and art festival. Řeč byla také o možnosti instalace cedulí, informujících o zdejší historii, krajině a proměně místa po roce 1945. Cílem by měl být vznik památníku opuštěného pohraničí v čistě apolitickém smyslu, jakýsi památník proměněné krajiny.

Jiří Krechler krom souhlasu s umístěním informačních tabulí navrhl také prohlásit lokality za krajinnou památkovou zónu. Vyjádřil podporu myšlence obnovení úvozové cesty a bývalého náhonu, čímž by byla částečně obnovená infrastruktura původního sídla. Ve svých úvahách došel až k odvážnému nápadu zrekonstruovat ruiny statku, ve kterém by se pak mohl usídlit jeho nový obyvatel – správce. Ten by měl v intencích památkové zóny na starosti tradiční, nemechanizované hospodaření v okolní krajině. Veškeré další kroky by však musely být zahájeny zápisem ruin do katastrálních map.

Odborníci na životní prostředí přednesli svou představu o možnosti vzniku kulturně-historicko-sociologicko-politického centra s přírodním rozměrem. Všechny zásahy by však vyžadovaly podrobnou analýzu a plánování i přesnou dokumentaci a o jejich povolení by se mělo s odpovědnými orgány a institucemi začít jednat co nejdříve.

Jistým konsenzem je nicméně nutnost plánovat veškeré opravy a úpravy místa, a také všechna zdejší setkání s ohledem na okolní přírodu. Zohledněny musí být pravidla přírodní rezervace, zabírající část okolí osady, vegetační období chráněných rostlinných druhů či hnízdní období vzácných ptáků. Některé diskutované zásahy v lokalitě Königsmühle přinášely v tomto smyslu  jistá úskalí, ale také možné výhody. Tak například propojení potoka Černá voda s bývalým rybníkem, který je dnes podmáčenou loukou, by mohlo při nízké hladině vody napomoci rozšíření populace obojživelníků.

Podmínkou dalších kroků v lokalitě Königsmühle bude dohoda s organizací Lesy ČR, na jejímž pozemku se nachází. Organizátoři land and art festivalu každopádně věří a doufají ve velmi brzký vývoj ve směru záchrany unikátního místa, tolik významného pro paměť národa i pro připomenutí významné části dějin celé Evropy.

Komentáře

Pro tento příspěvek zatím nejsou žádné komentáře.

Váš komentář uvedeme po jeho schválení administrátorem.

DoKrajin, o.s. si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky diskuze, které svým obsahem tematicky nesouvisejí se zaměřením stránek, dále příspěvky, které obsahují neslušné, vulgární, či jinak nevhodný obsah, jakožto příspěvky jejichž obsah může porušovat platné zákony České republiky. Váš e-mail bude použit pouze pro ověření a nebude zveřejněn. Děkujem za pochopení