Jednání o institucionální podpoře osady Königsmühle ze strany státu / 13. 6. 2013

Dne 1. 7. 2013 proběhlo na NPÚ v Ústí nad Labem setkání dvou členů DoKrajin s ředitelem místního zastupitelství Národního památkového ústavu. Cílem diskuze bylo zjistit oficiální možnosti institucionální podpory ‚památky Königsmühle‘. Z příjemného posezení vzešlo následující:

Mezi hlavní krátkodobé úkoly, které by měly být realizovány patří:

  • oslovit Klub českých turistů, zda by bylo možné na místo přivést turistickou značku, čímž by se místo dostalo více do podvědomí a byl by zde pádný důvod pro umístění historicko-kulturní informační tabule
  • připravit zákres ruin do map GIS, označit je jako ‚zbořeniště‘ (tuto složku zajistí pravděpodobně UJEP × ČZU) a distribuovat tento zákres dál (např. i na NPÚ)
  • oslovit lesy ČR v kontextu jejich projektu nazvaného ‚Popularizace lesa‘, v rámci něhož by mohlo být zažádáno o vytvoření informační cedule s historicko-kulturními informacemi o místě bývalé osady
  • Königsmühle spadá pod krajský úřad v Chomutově a úřad v Kadani — obec s rozšířenou působností, začít tedy jednání se zástupci, v budoucnu by se s těmito subjekty mohlo diskutovat o uznání místa jako KPZ — krajinně památkové zóny

Dlouhodobé cíle:

  • zasadit se o uznání Königsmühle jako krajinné památkové zóny

Komentáře

Pro tento příspěvek zatím nejsou žádné komentáře.

Váš komentář uvedeme po jeho schválení administrátorem.

DoKrajin, o.s. si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky diskuze, které svým obsahem tematicky nesouvisejí se zaměřením stránek, dále příspěvky, které obsahují neslušné, vulgární, či jinak nevhodný obsah, jakožto příspěvky jejichž obsah může porušovat platné zákony České republiky. Váš e-mail bude použit pouze pro ověření a nebude zveřejněn. Děkujem za pochopení