Jubileum oživování zanikající obce Königsmühle v roce 2021 / 20. 10. 2020

Příští rok to bude již deset let, co se snažíme vrátit Králův mlýn do mapy České republiky. Jsme plní nadšení i po celé dekádě, kreativně působit na krajinu i návštevníky a zároveň jsme plni pochyb, jestli to děláme správně. Asi nejlépe naši činnost vyjadřuje motto,již prvního ročníku Landart setkání: Máme údolí oživit? Ale jak? Máme na něj zapomenout? Ale Jak? Odpovědi  hledáme v našich dílech, vítejte v Königsmühle. Proto připravujeme pro rok 2021 vydání pohlednic s jednotlivými díly, která zde deset let vznikala a již neexistují a také vydání knihy o oživování zaniklé obce. Doufáme, že vše do léta stihneme.