Adéla Purschová / CZ / Landart-Künstlerin

květiny a ostnaté dráty