Divadelní česko-německé představení Cit und Gefühl / 13. 7. 2023

V neděli 6. 8. odpoledne rozehrají Roman Horák, Sven Ofner a další česko-německé divadlo na téma naší tisícileté společné historie. Kabaret v čojči, zábava na nedělí odpolko, před hlavními hudebními hvězdami festiavlu.
Das Thema / Téma – Cit und Gefühl
Konečně je to tady!
První česko-německý kabaret přímo z Prahy, který nemilosrdně a s totálním osobním nasazením
v divokých a něžných jazykových šarvátkách zkoumá následující:
Takže, proč tady vůbec žijeme už více než tisíc let spolu?!
Zkoumáme existěnční otázky, které se týkají naší identity a vlastního vnímání ( méně- ) cennosti v česko-německém kontextu, které klademe sami sobě, obecenstvu a zvaným hostům, kteří mají k tématu co říct.
Ne, tady nejde o politizování, ale o neústupnou kultivaci mezinárodních vztahů ČR – SRN přímo
s našim obecenstvem s patřičnou dávkou citu und Gefühl.
Osobnější a vroucnější diplomacie opravdu už nemůže být…!
Náš tým:
Roman Horák (D/CZ), performer, mim/tanečník, hudebník
Sven Ofner (D), textař, zpěvák, performer
Philipp Schenker (CH), performer, hudebník, režisér
technik: Michal Pustay
… a nečekaný host
NĚMECKY:
Deutsch-tschechisches Konkurrenz-Kabarett
mit Sprachbeissereien, Handgreiflichkeiten und prickelndem
doppelkulturellem Einklang
Endlich legen wir los!
Das erste deutsch-tschechische Kabarett direkt aus Prag, das ungnädig und mit totalem
persönlichem Einsatz in wilden und zärtlichen Sprachbeissereien folgendes untersucht:
Also, warum leben wir hier überhaupt zusammen, hm, schon seit 1000 Jahren?!
Wir untersuchen mit eigensinnigen Methoden bösartige, liebevolle und witzige Fragen zu unserem Identitätenmix im tschechisch-deutschen Kontext.
Nein, hier gehts nicht ums Politisieren, aber ums handgreifliche Kultivieren der internationalen
Relationships CZ – D – A – CH, natürlich alles mit viel Gefühl und Cit…
Persönlicher und gefühlvoller kann Diplomatie wirklich nicht mehr sein!
Das Team:
Roman Horák (D/CZ), Performer, Mime/Tänzer, Musiker
Sven Ofner (D), Texter, Sänger, Performer
Philipp Schenker (CH), Performer, Musiker, Regisseur
Technik: Michal Pustay
… und ein unerwarteter Gast