Shuttle bus Königsmühle 26.- 28. 8. 2022 / 26. 8. 2022

SHUTTLEBUS
Festival Königsmühle
+420 732 433 801
 

Shuttle od parkoviště pod Klínovcem bude jezdit na zavolání. Od dnešních 17:00.

Der Shuttle vom Parkplatz unter dem Klínovec fährt auf Abruf. Die Veranstaltung beginnt heute um 17:00 Uhr.

Setkání v roce 2022 bude ve znamení hledání rovnováhy. / Das Treffen 2022 wird von der Suche nach einem Gleichgewicht geprägt sein. / 20. 7. 2022

I letos na konci léta se koná pohádkové setkání v srdci Krušných hor, v zanikající osadě Königsmühle. Na co se můžete 26. – 28. 8. 2022 těšit?

Letos to bude ve znamení: „Hledání rovnováhy“. A to nejen v samém údolí, ale také v celém Krušnohoří. V současnosti je také velikým tématem vyrovnávání se s velkými společenskými tlaky, které na nás současnost vyvíjí. A proto jsme do programu zařadili také přednášky a workshopy v tématu nacházení psychické rovnováhy a pohody. Budete si moci ozkoušet širokou paletu psychologických, terapeutických a koučinkových metod. Můžete se společně s vašimi dětmi naučit hravou metodu tvorby rodového stromu. K tomu všemu vám bude hrát relaxační hudba, například fenomenální Patrik Kee Kedzirski. Svižnou rytmikou vás roztančí hudebníci a dj’s z Německa, např. Circus Playpad. Zahrají nám i skvělí romští G-lant Chomutov. Zasmějete se s improvizačním divadlem Longformy z Prahy. Studenti multimédií vám představí první várku děl, která v rámci výuky vytváři pro Krušné hory. Jakub Kostur vás seznámí s ručním tesáním, které úspěšně provozuje v Rašovicích – tzv. Vlaštovčím údolí. Společně s rodačkou z Königsmühle zavzpomínáme na dobu dávno minulou. 

Samozřejmostí je přehlídka špičky českého a německého landartu, která začíná v sobotu po poledni. O fyzickou pohodu se postarají masáže Zuzany Fišerové, jóga Ivanky Toušové, protáhnete se s Eliškou Failovou. U srdce vás zahřeje malování obrázků s Naďou Hoštovou. Nebude chybět prográmek pro děti – landartová dílnička, broušení kamenů či rýžování stříbra. 

Dozvíte se i leccos o Krušných horách – např. Díky přednášce Vladimíra Melichara, která se bude týkat i příprav na vyhlášení CHKO Krušné hory. A pokud nám vyjde počasí, tak si můžete prohlédnout díky hvězdářskému dalekohledu noční oblohu nad Krušnohořím. 

Budeme se na vás moc těšit během víkendu zázraků v Königsmühle. 

Jednodenní vstupné činí 250 Kč, vstupenka na všechny tři dny pouhých 500 Kč. 

Čekat vás bude tradiční welcome drink od Becherovky, hospůdka Honzy Slámy a kuchyně našich německých kamarádů z Annaberg-Buchholz. 

Mnohokrát děkujeme za podporu Česko-německému fondu budoucnosti, společnosti Feminos, a Lesům České republiky.  Samozřejmě i partnerským organizacím Lichtfabrik a Lazarus z Annaberg-Buchholz. Speciální poděkování patří společnosti Pernod Ricard za podporu v podobě nápojů a to nejen Becherovky. 

Za spolek DoKrajin

Petr Mikšíček

 

Am Ende des Sommers findet im Herzen des Erzgebirges, in dem verschwundenen Dorf Königsmühle, ein märchenhaftes Treffen statt. Worauf können Sie sich am 26. und 28. August 2022 freuen?

Dieses Jahr steht sie unter dem Motto „Die Suche nach dem Gleichgewicht“. Und das nicht nur im Tal selbst, sondern auch im gesamten Erzgebirge. Auch die Bewältigung des großen gesellschaftlichen Drucks der Gegenwart ist ein großes Thema. Aus diesem Grund haben wir auch Vorträge und Workshops zum Thema psychologisches Gleichgewicht und Wohlbefinden angeboten. Sie können ein breites Spektrum an psychologischen, therapeutischen und Coaching-Methoden kennen lernen. Gemeinsam mit Ihren Kindern können Sie auf spielerische Weise lernen, einen Stammbaum zu erstellen. Begleitet werden Sie von entspannender Musik, zum Beispiel von dem phänomenalen Patrik Kee Kedzirski. Musiker und DJs aus Deutschland, wie Circus Playpad, bringen Sie mit flotten Rhythmen zum Tanzen. Der große Roma G-lant Chomutov wird ebenfalls spielen. Sie werden lachen mit dem Improvisationstheater Longforms aus Prag. Multimediastudenten werden im Rahmen ihres Unterrichts die ersten Arbeiten vorstellen, die sie für das Erzgebirge erstellen. Jakub Kostur wird Sie in die Handschnitzerei einführen, die er in Rašovice – dem sogenannten Vlaštovčí-Tal – erfolgreich betreibt. Gemeinsam mit einem gebürtigen Königsmühler werden wir in Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit schwelgen.
Natürlich gibt es auch eine Ausstellung der besten tschechischen und deutschen Landart, die am Samstag ab Mittag beginnt. Für das leibliche Wohl wird mit Massagen von Zuzana Fišerová, Yoga von Ivanka Toušová und Stretching von Eliška Failová gesorgt. Das Malen von Bildern mit Nadia Hoštová wird Ihr Herz erwärmen. Es wird ein Programm für Kinder angeboten – ein Land-Art-Workshop, Steinschneiden oder Silberwaschen.
Sie werden auch viel über das Erzgebirge erfahren – z. B. dank des Vortrags von Vladimír Melichar, der sich auch mit den Vorbereitungen zur Ausrufung des Landschaftsschutzgebiets Erzgebirge befassen wird. Und wenn das Wetter mitspielt, kann man mit dem Sternenteleskop den Nachthimmel über dem Erzgebirge beobachten.

Wir freuen uns darauf, Sie während des Wochenendes der Wunder in Königsmühle zu sehen.
Der Eintrittspreis für einen Tag beträgt 250 CZK, das Ticket für alle drei Tage kostet nur 500 CZK.
Ein traditionelles Begrüßungsgetränk aus Becherovka, die Kneipe von Honza Sláma und die Küche unserer deutschen Freunde aus Annaberg-Buchholz werden Sie erwarten.

Vielen Dank für die Unterstützung durch den Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds, Feminos und die Wälder der Tschechischen Republik. Natürlich auch an unsere Partnerorganisationen Lichtfabrik und Lazarus aus Annaberg-Buchholz. Ein besonderer Dank geht an Pernod Ricard für die Unterstützung in Form von Getränken, nicht nur Becherovka.

Im Namen von DoKrajin

Petr Mikšíček

PRAVIDLA PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY KRÁLOVA MLÝNA / 20. 10. 2020

 1. VŠICHNI – NEJEZDĚTE DO ÚDOLÍ AUTEM, POUZE PĚŠKY !!!
 2. Nelezte po ruinách – zásadně to snižuje jejich životnost. To platí hlavně pro děti. Také ať nerozebírají volné kameny. Můžete naopak zdi pomocí volných kamenů dostavět do výšky.
 3. Stejně jako dosud, po sobě uklízejte. Jak venku, tak v útulně. Odpadky si noste s sebou zpátky. Jinak moc chválím ten pořádek, který tam dosud byl. Jste fakt dobří 
 4. V Útulně je návštěvní kniha, budeme rádi za váš zápis: podnět, zážitek, atd…
 5. Pokud byste chtěli přispět na opravy a údržbu Králova mlýna, budeme rádi za každou korunu. Kasička je v Útulně. Větší obnos můžete poslat pomocí QR kódu na účet spolku DoKrajin. Instrukce naleznete na dveřích útulny.
 6. V útulně můžete přespat, zatopit si, uvařit si, využít erárních věcí. Požádali bychom vás ale po skandinávském vzoru, zase oplatit službu ostatním a nechat nasekané dřevo suché, nářadí na svém místě, případně něco trvanlivého ke snědku.
 7. Nezapomeňte, že Králův mlýn se nachází ve velice cenné přírodě, kde platí tři stupně ochrany: Přírodní rezervace Königův mlýn (od domů nahoru k Meluzíně proti proudu potoka), Evropsky významná lokalita vzácných druhů rostlin (v celém údolí) a Ptačí oblast Natura 2000. Buďte proto prosím potichu a sledujte tu obdivuhodnou přírodní podívanou. V těchto dnech se tam objevuje spousta ptáků a je radost je sledovat. Např. krkavce na louce po ránu nebo přes den, jak létají v kruzích nad údolím. Do toho konipasy a další.

  Toť vše, přeji krásný pobyt.
  Za spolek DoKrajin – Petr Mikšíček.

 • Celý článek
 • Jak se dostat do Königsmühle? / Wie kann man Königsmühle erreichen? / 14. 8. 2019

  Cesta na Königsmühle: Zaparkujte na velkém parkovišti pod Klínovcem (50.4061361N, 12.9846889E, zdarma) a dojděte pěšky podle přiložené mapky. Nejbližší zastávky veřejné dopravy jsou Loučná a Kovářská. Cesta je dlouhá 2,9 km a je to nádherná procházka. Vřele všem doporučujeme, uděláte si alespoň žízeň na pivo. 

  Anfahrt zur Königsmühle: Parken Sie bitte auf dem großen Parkplatz unterhalb von Klínovec (50.4061361N, 12.9846889E,ist kostenlos) und gehen Sie zu Fuß der beiliegender Karte. Die nächsten Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel sind Loučná und Kovářská. 

  https://mapy.cz/s/3xGhM

 • Celý článek
 • Eintritt zum diesjährigen Festival / 26. 7. 2019

  Eintritt zum diesjährigen Festival:

  Standardeintritt
  1 Tag  10 €
  3 Tage 20 €

  Ermäßigt
  1 Tag  6 €
  3 Tage 14 €
  Gültig für Kinder zwischen 10-18 Jahren und Rentner über 65 Jahren

  Rabatt auf den Eintritt für das Backen von hausgemachte Kuchen 

 • Celý článek
 • Výše vstupného na letošní festival / 26. 7. 2019

  Vstupné na letošní festival:
   
  Standartní vstupné
  1 den 250 Kč
  3 dny 500 Kč
   
  Zlevněná
  1 den 150 Kč
  3 dny 350 Kč
  Tuto cenu získají děti mezi 10 a 18 lety a důchodci nad 65 let
   
  Deti do 10 zdarma
  Za pekáč buchet sleva na vstupném 🙂
 • Celý článek