Jednání o institucionální podpoře osady Königsmühle ze strany státu / 13. 6. 2013

Dne 1. 7. 2013 proběhlo na NPÚ v Ústí nad Labem setkání dvou členů DoKrajin s ředitelem místního zastupitelství Národního památkového ústavu. Cílem diskuze bylo zjistit oficiální možnosti institucionální podpory ‚památky Königsmühle‘. Z příjemného posezení vzešlo následující:

Mezi hlavní krátkodobé úkoly, které by měly být realizovány patří:

  • oslovit Klub českých turistů, zda by bylo možné na místo přivést turistickou značku, čímž by se místo dostalo více do podvědomí a byl by zde pádný důvod pro umístění historicko-kulturní informační tabule
  • připravit zákres ruin do map GIS, označit je jako ‚zbořeniště‘ (tuto složku zajistí pravděpodobně UJEP × ČZU) a distribuovat tento zákres dál (např. i na NPÚ)
  • oslovit lesy ČR v kontextu jejich projektu nazvaného ‚Popularizace lesa‘, v rámci něhož by mohlo být zažádáno o vytvoření informační cedule s historicko-kulturními informacemi o místě bývalé osady
  • Königsmühle spadá pod krajský úřad v Chomutově a úřad v Kadani — obec s rozšířenou působností, začít tedy jednání se zástupci, v budoucnu by se s těmito subjekty mohlo diskutovat o uznání místa jako KPZ — krajinně památkové zóny

Dlouhodobé cíle:

  • zasadit se o uznání Königsmühle jako krajinné památkové zóny