Odhalování venkovních panelů o historii zanikající obce v Königsmühle / 30. 10. 2013