Odpalte své vodní rakety s odborníky ze SCIENCE IN :-) / 11. 7. 2023

Letos budeme mít jedn velkou zábavu na festivalu, zvláště pro děti: výroba a odpalování vodních raket. Celý workshop povede Petr Mareš ze společnosti SCIENCE IN, autor televizního objevitelského seriálu Koumando. 

V sobotu a v neděli 5. a 6. 8. 2023 v Königsmühle….

In diesem Jahr wird es auf dem Festival einen großen Spaß geben, vor allem für Kinder: das Herstellen und Starten von Wasserraketen. Der gesamte Workshop wird von Petr Mareš von SCIENCE IN geleitet, dem Autor der TV-Entdeckungsserie Koumando.