Příběhářky z Klášterce nad Ohří – péče o ženy – fotoatelier pod širým nebem / 26. 7. 2023