Pro pohodový průběh festivalu a možnost konání dalších ročníků vás prosíme o dodržování následujících pravidel: / 10. 8. 2018

 

Pro pohodový průběh festivalu a možnost konání dalších ročníků vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

1) Auta nechte na označeném parkovišti pod Klínovcem pod hotelem Nástup. Toto platí nově i pro účinkující! Parkování je zdarma. Přepravu těžkých věcí budou z parkoviště zajišťovat dvě auta organizátorů. Dojděte pěšky až do Králova mlýna. Je to asi 2 km – krásná procházka. Pokud je to pro vás příliš daleko, můžete využít náš žlutý Shuttlebus, který bude jezdit stále tam a zpět. Je zdarma.

2) V údolí se nachází přírodní rezervace s mnoha vzácnými druhy rostlin a živočichů. Pomozte nám je chránit tím, že nebudete vstupovat mimo vyznačené cesty ani jinak poškozovat místní krásnou přírodu.

3) V údolí platí zákaz stanování. Je možné spát v lese, dále od osady, ale chovejte se zde prosím ohleduplně a vše si po sobě ukliďte.

4) Nekoupejte se v potoce, který je zdrojem pitné vody.

5) Využívejte pouze oficiální wc.

6) Nerozdělávejte oheň.

7) Třiďte prosím odpad, co můžete, odneste si s sebou k autu. Kdo chce být opravdu ekologický, může si přinést vlastní nádoby na jídlo/pití 😉

8) Vstup na ruiny je na vlastní nebezpečí. Nelezte prosím po zdech, urychluje to jejich rozpad.

Moc vám děkujeme za respektování těchto pravidel. Na každý ročník žádáme, a zatím dostáváme, tři výjimky ze zákona o ochraně přírody. V případě vážného porušení pravidel se už další ročník nemusí vůbec konat. A to rozhodně nechceme 🙂