Stezka Českem slovy jejího zakladatele Martina Úbla. / 6. 7. 2023

cr logo-stezka-ceskem-finale-210209Königsmühle je podle slov Stezkařů jedinečnou útulnou v celé České republice. Nikde jinde není zdarma a volně přístupné takové zázemí pro Poutníky. I proto je útulna spolku DoKrajin tak často využívána. Však jsme se inspirovali ve Skandinávii

Navíc v blízké Kovářské slouží poutníkům i Krušnohorský Poutník. Na tak jsem pozval na letošní ročník festivalu také zakadatele Stezky českem – Martina Úbla. Jeho vtipnou přednášku si můžete poslechnout v pátek 4. 8. navečer.

Proč může na dálkový přechod ČR vyrazit každý? Jak se z cesty party kamarádů stane oficiální cesta na které spolupracuje Klub českých turistů a která se dostane do mezinárodního Forbesu? A může to všechno začít medvědem, který vám chce ukrást kolíky od stanu? Vše, co jste chtěli vědět o prvním oficiálním dálkovém přechodu ČR, ale báli jste se zeptat!

Stezka Českem je 1000 a 1000km dlouhý přechod ČR, na který můžete jít i vy. Pokud chcete vědět, jak vyrazit, proč vyrazit a jak přežít hory, sebe a své kamarády na dlouhých pochodech, je tato přednáška pro vás. Velmi nevážné povídání o našich horách, chození v nich, a všem, na co se zeptáte.

Die Königsmühle ist nach den Worten der Wanderer einzigartig in der ganzen Tschechischen Republik. Nirgendwo sonst gibt es eine so kostenlose und frei zugängliche Einrichtung für Pilger. Deshalb wird die DoKrajin-Schutzhütte auch so oft genutzt. Wir haben uns von Skandinavien inspirieren lassen

Außerdem dient das nahe gelegene Kovářská auch der Erzgebirgswallfahrt. Deshalb habe ich Martin Úbl, den Begründer des tschechischen Wanderweges, zu unserem diesjährigen Festival eingeladen. Seinen lustigen Vortrag können Sie am Freitagabend, 4. August, anhören.

Warum kann jeder eine Fernwanderung durch die Tschechische Republik machen? Wie wird aus einer Reise von ein paar Freunden eine offizielle Reise, an der der Tschechische Touristenklub mitarbeitet und die in die internationalen Forbes aufgenommen wird? Und kann alles mit einem Bären beginnen, der versucht, Ihre Zeltheringe zu stehlen? Alles, was Sie schon immer über die erste offizielle Fernwanderung in der Tschechischen Republik wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten!

Der Czech Trail ist eine mehr als 1.000 Kilometer lange Durchquerung der Tschechischen Republik, die auch Sie mitmachen können. Wenn du wissen willst, wie man geht, warum man geht und wie man die Berge, sich selbst und seine Freunde auf langen Wanderungen überlebt, ist dieser Vortrag genau das Richtige für dich. Ein sehr unbeschwerter Vortrag über unsere Berge, das Wandern in ihnen und alles, was Sie sonst noch fragen.