Tesařský workshop Jakuba Kostura pro všechny zájemce o práci se dřevem a obnovu starých staveb / Schreinerei-Workshop von Jakub Kostur für alle, die sich für die Arbeit mit Holz und die Restaurierung alter Gebäude interessieren / 13. 7. 2023

Jakub Kostur je ikona našeho festivalu a také místa jeho konání. Nezištně nám spousty let pomáhá a radí, díky své perfektní znalosti práce se dřevem. V předminulém roce se Jakub vydal na vlastní podnikání v oblasti tesání dřeva. A jsem moc rád, že si na nás najde čas i během festivalu předvede něco ze svého umění a zároveň ji umožní si ji zkusit i ostatním. Minulý rok tak vznikl nádherný tesaný kříž na horizontu Hájského kopce. Co vznikne letos?

Tradiční tesař Jakub Kostur a jeho projekt Vlaštovčí údolí představuje místo, kde se věnuje práci se dřevem v rozmanitém podání. Nabízí tradiční tesařské postupy a práce, vytváří truhlářské kousky, kreativně se rozvíjí v řezbářských záležitostech a pořádá řemeslné workshopy na několik způsobů. A to vše ve Vlaštovčím údolí, v prostředí starého statku, obklopen přírodou..
Vždy byl fascinován přírodou, kde tráví většinu svého života. Své zkušenosti se dřevem piloval od útlého dětství. Začalo to vyřezáváním drobných předmětů, během studia na gymnáziu si přivydělával prodejem ručně vyrobených hudebních nástrojů, jako například didgeridoo, později to byly mísy, šperky, sochy. Dnes má na svědomí stavbu hrázděných a roubených staveb a záchranu památkově chráněných budov v Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském kraji. Při pohledu na jeho práci skoro cestujete časem. Pracuje totiž s tradičními nástroji a řemeslu věnuje potřebnou péči. Svoji lásku k přírodě a dřevu zde na landartovém setkalní již osm let propojuje skrz svá díla. Nejznámější jsou Ruce nebo Anděl, Ptáci nebo tesaný kříž. A i letos zde vytvoří další dílo, které obohatí místního genia loci. Mimojiné ho můžete potkat na stanovišti Vlaštovčího údolí, kde si budete moci zakoupit lecos z jeho výrobků nebo si sami a zkusit dřevotvorbu.

Jakub Kostur ist eine Ikone unseres Festivals und seines Veranstaltungsortes. Seit vielen Jahren steht er uns selbstlos mit Rat und Tat zur Seite, dank seiner perfekten Kenntnisse in der Holzbearbeitung. Vorletztes Jahr hat Jakub sein eigenes Holzschnitzergeschäft eröffnet. Und ich bin so froh, dass er sich die Zeit nimmt, uns während des Festivals einige seiner Kunstwerke zu zeigen und auch anderen die Möglichkeit gibt, sie auszuprobieren. Letztes Jahr entstand so ein wunderschönes geschnitztes Kreuz am Horizont des Hájský Hügels. Was wird dieses Jahr entstehen?

Der traditionelle Tischler Jakub Kostur und sein Projekt Swallow Valley ist ein Ort, an dem er auf vielfältige Weise mit Holz arbeitet. Er bietet traditionelle Tischlertechniken und -arbeiten an, fertigt Tischlerarbeiten an, wird beim Schnitzen kreativ und veranstaltet verschiedene Handwerksworkshops. All das im Swallow Valley, in einem alten Bauernhaus, umgeben von Natur.
Er war schon immer von der Natur fasziniert, in der er den größten Teil seines Lebens verbringt. Seit seiner frühen Kindheit hat er seine Fähigkeiten im Umgang mit Holz verfeinert. Angefangen hat es mit dem Schnitzen kleiner Gegenstände, während seiner Schulzeit verdiente er Geld mit dem Verkauf von handgefertigten Musikinstrumenten wie Didgeridoos, später waren es Schalen, Schmuck und Skulpturen. Heute ist er für den Bau von Fachwerkhäusern und den Erhalt von denkmalgeschützten Gebäuden in den Regionen Karlovy Vary, Ústí nad Plzeň verantwortlich. Wenn man seine Arbeit betrachtet, reist man fast durch die Zeit. Er arbeitet mit traditionellen Werkzeugen und widmet seinem Handwerk die nötige Sorgfalt. Seit acht Jahren verbindet er seine Liebe zur Natur und zum Holz in seinen Werken hier auf dem Land Art Meeting. Die bekanntesten sind Hände oder Engel, Vögel oder das geschnitzte Kreuz. Und auch dieses Jahr wird er hier ein weiteres Werk schaffen, das den lokalen Genius Loci bereichern wird. Außerdem können Sie ihn auf dem Gelände des Schwalbentals treffen, wo Sie einige seiner Produkte kaufen oder Ihre eigenen herstellen und sich in der Holzbearbeitung versuchen können.