DoNepaměti / ČR / divadlo

představení Králův Mlýn

Projekt Králův mlýn 2013, se zaměřuje na téma Sudet z perspektivy současnosti. Jak se v Sudetech

žije dnes, pro koho je téma odsunu Němců politickou pákou a komu každodenní realitou?

Formou site-specific představení se chceme pokusit zažít krajinu Sudet a její artefakty z pohledu

obyvatele jednoho místa, bez ohledu na státní příslušnost. Historické podhoubí nás zajímá do

té míry, do které nám umožní pochopit hlouběji filosofii krajiny. Jde nám o co nejuzší kontakt

s divákem i místem, kde site-specific vznikne. Zajímají nás krušnohorské pověsti, stejně jako fenomén

gastarbeiterů/ tedy cestování přes hranici za prací/, nezaměstnanost, chalupářství, i důvody

vietnamských rodin usadit se zrovna v tomto kraji.

Projekt Králův mlýn 2013 koncentruje spektrum umělců- proto i závěrečná prezentace nemá být

klasickým divadelním představením, ale spíš audiovizuální koncepcí, která předpokládá účast

respondentů / do jaké míry budou ochotni/.

Předpokládáme, že v první polovině přípravy projektu / tj. 22.-27.7./ budeme kontaktovat

respondentyP. Kubešová

P. Zelenka kronikář města Loučná

místní vietnamská komunita

sejdeme se s nimi, zmapujeme terén s ohledem na naše technické potřeby a vypracuje hrubý

návrh scény a kostýmů. Přičemž předpokládáme, že se řady respondentů ještě rozšíří a počítáme i

s variantou návštěvy německé strany hranice, přičemž tlumočení zajištěno.

Zpracovávat budeme i již shromážděný materiál, jehož příprava probíhá v těchto dnech.

Druhá část práce / od 25.8./ se pak bude už cíleně věnovat konkrétní přípravě prezentace, která by

měla proběhnout 31.8. a 1.9.