Eva Kořánová / 1969 / ČR / básnířka, landartistka

Absolutorium Konzervatoř J. Ježka – herectví moderování, DAMU Praha – výchovná dramatika, spoluautorka námětu ekologické pohádky „Ať Fénix zapláče“ pro Divadlo Komedie, výtvarná spolupráce s ženským kruhem STUDNA.