Improvizační divadlo Longformy

V sobotu večer se vám představí improvizační divadlo Longformy. Můžete si říci, jaké téma byste rádi, aby soubor zpracoval.
Improvizační divadlo vzniká impulzivně na místě a v součinnosti s diváky. Nebojte se, jen se ptáme – na náměty
o čem dnešní kus bude, charaktery postav apod., na jeviště netaháme. A ani říkat nic nemusíte. Stačí, když budete
účastni a budete s námi prožívat jepičí život divadelního kusu jen pro jeden večer.
Am Samstagabend wird das Improvisationstheater Longforms aufgeführt. Sie können uns mitteilen, zu welchem Thema Sie die Truppe einsetzen möchten.
Improvisationstheater entsteht impulsiv vor Ort und in Zusammenarbeit mit dem Publikum. Keine Sorge, wir fragen nur nach Ideen.
worum es in dem Stück heute Abend gehen wird, die Figuren usw., wir schleppen sie nicht auf die Bühne. Und Sie müssen nicht einmal etwas sagen. Sie müssen nur
und erleben Sie mit uns das Yuppie-Leben eines Theaterstücks für nur eine Nacht.