JT Landartrio. / ČR

Další landart hvězdou je Jan Troják, který se skrývá za uměleckým pseudonymem JT Landartrio.

Honza, oplývá skvělými nápady, složitým provedením a perfektní dokumentací své tvorby. Vystupoval letos v červenci již podruhé na „českém Burning Man“ festivalu Stromy. Zde vytvořil ve spolupráci s dalšími landartisty např. toto dílo. Moc se těším, co zase Honza vytvoří a jak ho zaujme letošní téma: hledání rovnováhy 🙂

Ein weiterer Star der Land Art ist Jan Troják, der sich hinter dem Künstlerpseudonym JT Landartrio verbirgt.

Honza strotzt nur so vor großartigen Ideen, komplizierter Ausführung und perfekter Dokumentation seiner Arbeit. Im Juli dieses Jahres trat er zum zweiten Mal auf dem tschechischen Burning Man“-Festival Stromy auf. Hier schuf er in Zusammenarbeit mit anderen Landartisten zum Beispiel dieses Werk. Ich bin gespannt, was Honza wieder kreieren wird und wie er das diesjährige Thema finden wird: die Suche nach dem Gleichgewicht 🙂

https://youtu.be/Ad6g0P0DaCs