Kaiman / Německo / hudba

Na co se opravdu moc těším, je duo z Německa – Kaiman. Loni mne naprosto okouzlili a tak doufám, že se budou líbit i vám.

„Kaiman – to jsou Kai na kytaru a Manu s vokály a bicí“

Společně jsme začali před několika lety realizovat naše oblíbené písně ze všech druhů žánrů. Takže kouzlíme svým vlastním způsobem – s dostupnými nástroji – vlastní verze.

Nejen náš repertoár s hudebními nástroji stále roste, máme i nové písně. Texty skupiny Kaiman nabízejí kritický, ale i humorný pohled na život (životmí témata). Naším cílem je sjednotit srdce a mysl s našimi srdcem psanými (doslovně„ručně dělanými“) texty a vytvořit harmonický celek.Přitom nedbáme na zažité názory, neboť skutečnou stálost – volně podle Hérakleitose – má snad pouze změna.

Poté, co Kaiman vloni potěšil publikum v Königsmühle, jsme rádi, že je letos znovu přivítáme.

Kaiman:
„Kaiman, das sind Kai an der Gitarre und Manü mit Gesang und Percussion.
Gemeinsam haben wir vor ein paar Jahren begonnen unsere Lieblingssongs aus allen möglichen Genres kaimanisch umzusetzen. Also auf unsere Weise – mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten – eigene Versionen zu zaubern.
Dabei ist nicht nur unser Repertoire an Musikinstrumenten stetig angewachsen. Es sind auch neue Songs entstanden. 
Die kaimanische Liedtext-Werkstatt bearbeitet kritisch aber humorvoll aus dem Leben gegriffene Themen. Unser Ziel ist es, Herz und Verstand mit unseren handgemachten Stücken zu einem harmonischen Gesamtgebilde zu vereinen. Dabei geben wir nichts auf festgefahrene Ansichten, denn wirklich Bestand hat – frei nach Heraklit – wohl nur die Veränderung.“
Nachdem Kaiman letztes Jahr das Königsmühler Publikum am Sonntag begeistern konnten, freuen wir uns die beiden dieses Jahr wieder begrüßen zu dürfen.