Sterni und Freunde

V sobortu večer navodí příjemnou atmosféru Sterni a přátelé, stejně jako minulý rok.

„Po rozpuštění kultovní krušnohorské skupiny „de Krippelkiefern “ Stefan Sterni Mösch g, voc) založil nový hudební projekt, skupinu „Sterni a přátelé, 2016 s CD“ WaldesRausch „, s kterým mohl stavět na strých úspěších. Od té doby skupina čítá: Buben Bert Baldauf (perc)
Michael Schönfelder (g, mand, klarinet atd.)
stejně jako Pitty Burgold (g, voc).
Někdy balady, někdy rockové – a zdobené texty, které citlivě popisují úsměvným i plačícím okem radost i utrpení malých lidí v jejich krušnohorském domově – jsou nabízeny písně kromě jiných tradiční hudby, folku, šansonů, blues..

Hudební styl: Nová hudba VolX z Krušnohoří, krušnohorské lidové písně z celého světa.

Bandfoto s laskavým svolením Ramony Markstein „

Sterni und Freunde:
„Nach der Auflösung der erzgebirgischen Kultband „de Krippelkiefern“
begründete Stefan Sterni Mösch g, voc) als neues musikalisches Projekt
die Band „Sterni und Freunde, die 2016 mit der CD „WaldesRausch“ an alte
Erfolge anknüpfen konnte.
Zum festen Musikerstamm zählen seither:
Trommel-Bert Baldauf (perc)
Michael Schönfelder (g, mand, Klarinette usw.)
sowie Pitty Burgold (g, voc).

Mal balladesk, mal rockig – und garniert mit Texten, die mit einem
lachenden und einem weinenden Auge Freud‘ und Leid der kleinen Leute der
erzgebirgischen „Haamit“ gefühlvoll beschreiben – werden Lieder geboten,
die u.a. Einflüsse von traditioneller Musik, Folk, Chanson, Blues und
Klezmer verarbeiten.

Musikstil: Neue VolXmusik aus dem Erzgebirge, erzgebirgische Volkslieder
aus aller Welt.

Bandfoto mit freundlicher Genehmigung von Ramona Markstein“