Zavěšené Kafe / ČR / Zavěšené Kafe

Výrazným hudebním seskupením posledních let v Krušnohoří je kapela Zavěšené kafe. Hrají příjemnou hudbu, inspirovanou horami a celým krajem pod Krušnými horami.  Nedávno vydali první desku Svět vlků. A jednou z krásných písniček na albu je i Poutník 

 A to je mi velmi blízké téma. Přijďte si je poslechnout v soobotu odpoledne po landartové procházce. 

Eine bedeutende Musikgruppe im Erzgebirge in den letzten Jahren ist die Band Zavěšené kafe. Sie spielen angenehme Musik, die von den Bergen und der gesamten Region unter dem Erzgebirge inspiriert ist.  Sie haben kürzlich ihr erstes Album World of Wolves veröffentlicht. Und einer der schönsten Songs auf dem Album ist „Pilgrim“ 

 Und das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Kommen Sie und hören Sie ihnen am Samstagnachmittag nach dem Land Art Walk zu. 

Pavel popisuje vznik kapely takto: 

Každý příběh má svůj začátek a ten náš se zrodil v létě roku 2020 za doby,kdy už vše bylo zavřené a začala doba jménem lockdown. Na nás všechny padl strach a obavy,to však nezlomilo myšlenku uskutečnit něco zcela nového. Co bude člověka naplňovat a dávat radost a tou je například hudba. Ale kde sehnat dobré muzikanty a také přátelé,kteří budou stát při sobě a ne,jen prosazovat svůj názor.

Připadal jsem si jak Chris z filmu sedm statečných,když jsem postupně oslovil na koncertech,nebo i soukromě naše členy Zavěšeného kafe. A vlastně proč tento název zrovna kafe?

Nápadů bylo spousty,ale ať vás napadlo cokoliv,tak na internetu již takový název byl. Tenhle název se zrodil v hlavě mé manželky,když si vzpomněla,že v Praze je jedna taková kavárna a navíc to není jen nějaká fráze,ale má letitou historii.A když k tomu přičteme,že milujeme kafe,tak na pódiu se může tak zavěsit píseň navíc,jako další koupený šálek kávy pro někoho jiného.

Pavel beschreibt die Entstehung der Band wie folgt: 

Jede Geschichte hat ihren Anfang, und unsere wurde im Sommer 2020 geboren, als alles geschlossen wurde und die Zeit der Abriegelung begann. Angst und Befürchtungen überkamen uns alle, aber das tat der Idee, etwas völlig Neues zu tun, keinen Abbruch. Etwas, das die Menschen erfüllt und ihnen Freude bereitet, und das ist zum Beispiel die Musik. Aber wo findet man gute Musiker und auch Freunde, die zusammenstehen und nicht nur ihre Meinung vertreten.

Ich fühlte mich wie Chris aus dem Film Sieben tapfere Männer, als ich unsere Mitglieder von Suspended Coffee auf Konzerten oder auch privat allmählich ansprach. Und warum überhaupt der Name Kaffee?

Es gab eine Menge Ideen, aber alles, was einem einfiel, war bereits im Internet zu finden. Dieser Name entstand im Kopf meiner Frau, als sie sich daran erinnerte, dass es in Prag ein solches Café gibt, das nicht nur eine Phrase ist, sondern eine lange Geschichte hat, und wenn wir dann noch hinzufügen, dass wir Kaffee lieben, dann kann auf der Bühne ein zusätzliches Lied hängen, wie eine weitere gekaufte Tasse Kaffee für jemand anderen.