Organizátoři

Antikomplex

je občanské sdružení, které se od roku 1998 zasazuje za českou reflexi německých dějin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vydává knihy, pořádá výstavy, veřejné diskuse a přednášky, organizuje vzdělávací projekty. Zároveň spolupracuje s desítkami škol v celé České republice i s řadou regionálních iniciativ, které v bývalých Sudetech usilují o rozvoj místního kulturní dědictví. Nejvýznamnější knihou a výstavou jsou Zmizelé Sudety, k dalším patří Proměny sudetské krajiny či Sudetské osudy. Dosud největšími projekty pro školy jsou Krajina za školouVzduchoplavec Kráčmera.

www.antikomplex.cz

 

Lichtfabrik

je sdružením shromažďujícím, uchovávajícím a prezentujícím kulturně významné filmy a další počiny filmařského umění. Sídlí v Annabergu-Buchholz, Německo. Činnost tohoto společenství vede napříč hranicemi ve jménu společného zájmu o kulturu, paměť národa i krajiny.

http://neueskonsulat.parhelic.de

 

DoKrajin

usiluje, jako občanské sdružení, o znovunalezení domova v místech, která byla postižena odcizením, sociokulturní diskontinuitou, výměnnou obyvatelstva, přesuny obyvatelstva, změnou využívání krajiny, divokém rozvoji či úpadku regionů. Zároveň se sdružení věnuje obnově pozapomenutých vzorců (nejen) české kultury, která kdysi hrála důležitou roli v inkorporaci místa, kde žijeme do naší psychosociální výbavy. Takovým příkladem může být rozvoj českého poutnictví a etablování jedné poutě pro všechny, která by mohla být připodobněna k pouti do Mekky v muslimském světě a která by pomohla v porozumění občanů sousedních zemí.

www.dokrajin.cz

 

Město Loučná pod Klínovcem

Město, na jehož katastrálním území se dotčené území nachází. Město se snaží rozvíjet jak projekty v tzv. „tvrdé“ turistice, tak i v alternativních projektech. Jedním z nich je i LAND a ART setkání na Königsmühle, které může návštěvníky v mimozimní období upozornit na kvality, které se ve zdejší krajině nacházejí. Jak přírodní, tak historické. Koordinátorkou za Loučnou pod Klínovcem je starostka Jana Müllerová.

 

Finanční podpora

Cíl 3 – Ziel 3
Česko-německý fond budoucnosti
Destinační agentura Krušné hory, o.p.s
Sport areál Klíny
Nadační fond Obnova Krušnohoří

 

Spolupracující organizace

město Loučná pod Klínovcem
Die Grünen Sachsen
Kulturní a poetický klub 8
Dokumentaristika ČZU
Spolek přátel Kulturologie
Katedra Sociální a kulturní ekologie FHS UK
O.S. Výlet
Znovuobjevené Krušnohoří