Ondřej Koudelka / ČR

Dalším landartovým mistrem je Ondřej Koudelka. Je to neskutečně kreativní umělec, který střídá různé pestré techniky a od landartu se dostal k figuralismu. V Königsmühle nám vytvořil jedny z nejkrásnějších děl již od roku 2014. Moc si vážíme účasti Ondry na našem symposiu.
Ein weiterer Meister der Land Art ist Ondřej Koudelka. Er ist ein unglaublich kreativer Künstler, der zwischen verschiedenen Techniken wechselt und von der Land Art zur Figuration übergegangen ist. Seit 2014 hat er einige der schönsten Werke für uns in der Königsmühle geschaffen. Wir schätzen Ondras Teilnahme an unserem Symposium sehr.