Vyrobte si krušnohorské svíčky, materiál budete mít zdarma :-) / Machen Sie Ihre eigenen Kerzen, das Material ist kostenlos :-) / 11. 7. 2023

Během Landartového festivalu si budete moci vyrobit svíčku z Krušnohoří. Program je připravený společně s Kateřinou Čepelákovou. Materiál na prvních 100 svíček budete mít zdarma

Takže v sobotu 5.  a v neděli 6. 8. 2023 v Königsmühle.

Jmenuji se Kateřina Čepeláková, žiji a tvořím svíčky pod značkou Svíčky z Krušnohoří v Klášterci nad Ohří – ve městě porcelánu, který se nachází na levém břehu řeky Ohře, na rozhraní překrásných Doupovských a Krušných hor. Velkou inspirací ve výrobě svíček je mi příroda, a proto pro výrobu svíček používám čistě přírodní materiály. Jedním z nich je lokální včelí vosk, který pochází od místního včelaře, jehož včelstvo je umístěno v Kláštereckých sadech, dále pak vosk sójový a palmový. Z palmového vosku vyrábím svíčky lité do forem, nejčastěji ve tvaru válce, ze včelího vosku vyrábím nejvíce motané svíčky ze včelích plátů, které si semnou umotají návštěvníci Landart festivalu a také svíčky lité forem.  Sójový vosk používám pro výrobu svíček litých do nádob, jako jsou recyklované vinné sklenice, hnědé sklo, nebo šálky značky Thun z místního závodu českého porcelánu. Myšlenka šálkových svíček vznikla propojením místa odkud pocházím s výrobou svíček. V říjnu loňského roku udělila komise MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s. Svíčkám z Krušnohoří certifikovanou regionální značku ,, KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“

Svíčky si můžete prohlédnout zde: www.svickyzkrusnohori.cz

Dále mě najdete také na sociálních sítích:

FB:  https://www.facebook.com/Sv%C3%AD%C4%8Dky-z-Kru%C5%A1noho%C5%99%C3%AD-182122295627385

IG: https://www.instagram.com/svicky_z_krusnohori/

Während des Landart Festivals können Sie eine Kerze aus dem Erzgebirge herstellen. Das Programm wird gemeinsam mit Kateřina Čepeláková vorbereitet. Das Material für die ersten 100 Kerzen wird kostenlos sein

Also am Samstag 5. und Sonntag 6. August 2023 in Königsmühle.

Mein Name ist Kateřina Čepeláková, ich lebe und kreiere Kerzen unter der Marke Svíčky z Krušnohoří in Klášterec nad Ohří – der Stadt des Porzellans, gelegen am linken Ufer des Flusses Ohře, am Rande des wunderschönen Doupov und Erzgebirges. Die Natur ist für mich eine große Inspiration bei der Herstellung von Kerzen, daher verwende ich für die Herstellung von Kerzen rein natürliche Materialien. Dazu gehören das heimische Bienenwachs, das von einem örtlichen Imker stammt, dessen Bienenvolk sich in den Obstgärten von Klášterecky befindet, sowie Soja- und Palmwachs. Aus Palmwachs mache ich in Formen gegossene Kerzen, meistens in Form eines Zylinders, aus Bienenwachs mache ich die meisten gedrehten Kerzen aus Bienenwachs, die von Besuchern des Landart-Festivals hergestellt werden, und ebenfalls in Formen gegossene Kerzen.  Ich verwende Sojawachs für Kerzen, die in Gefäße gegossen werden, z. B. in recycelte Weingläser, Braunglas oder Tassen der Marke Thun aus einer örtlichen tschechischen Porzellanfabrik. Die Idee für die Becherkerzen entstand durch die Verbindung zwischen meiner Heimat und der Kerzenherstellung. Im Oktober letzten Jahres verlieh das Komitee der LAG des Vereins West Krušnohoří den Kerzen aus Krušnohoří das zertifizierte regionale Label „KRUŠNOHOŘÍ regional product“.

Sie können die Kerzen hier sehen: www.svickyzkrusnohori.cz

Sie können mich auch in den sozialen Medien finden:

FB: https://www.facebook.com/Sv%C3%AD%C4%8Dky-z-Kru%C5%A1noho%C5%99%C3%AD-182122295627385

IG: https://www.instagram.com/svicky_z_krusnohori/