Filip Menšl / ČR / textilní tvorba, instalace, landart

Během letošní landartové procházky budete mít unikátní příležitost pozorovat přeměnu kříže u zaniklé vesnice v posvátné místo vzdávající úctu ochrannému duchovi Krušných hor – Marzebille. Této proměny se ujme Filip Menšl, umělec a tvůrce, jehož cílem je změna postoje k přírodě a opětovné navázání vnitřního spojení s přírodou, abychom zabránili pokračování současného sebedestruktivního postoje vůči přírodě, které lidstvo dovedli až k ekologicky existenčním problémům.

Filip je přesvědčený, že jedním ze základních kamenů tohoto defektního postoje je i středověká katolická doktrína, která brojila proti přirozené úctě lidí v přírodní duchy. Ovšem ne všechny středověké názory se středověkem skončily a ještě začátkem 20. století existovali lidé, kteří tvrdili, že: „ Aby lidský duch mohl přestat otročit přírodě, musí se mu uzavřít cesta k vnitřnímu životu přírodních duchů“ (Nikolaj Berďajev). Názory, které podporují oddělenost člověka a přírody zavedly lidstvo do evolučně slepého ramena lemovaného ekologickými katastrofami a devastací planety. Nyní je již zřejmě, že jedině změna postoje k přírodě nás může zachránit před současnou ekologickou sebedestrukcí.

Ve své umělecké intervenci se Filip zabývá motivem Marzebilly, perzonifikovanou sílou přírody Krušných hor, kterou se církvi za staletí nepodařilo smazat z povědomí lidí. Lidé v sobě potřebují opět najít své vnitřní spojení s přírodou. Symbolicky si usmířit přírodního ducha-ochránce krajiny, v tomto případě víly Marzebilly a navázat na respekt, který k přírodě chovali například keltové. 

portfolio:

www.filipaura.tumblr.com
https://www.behance.net/FilipMensl

13682608-10201656517772447-249862202-o

13720440-10201656517812448-334855644-o