Jan Muench / Německo / řežbář, kovář

Jan Muench bude během landartového setkání předvádět staré řemeslné techniky v práci se dřevem a kovem.  Uvidíme reálnou kovárnu, v níž budou prezentovány staré techniky a vznikat menší obrobky.

Spolek  Lazarus Erben e.V. z Annabergu, jehož je Jan členem,  se zabývá uchováváním a obnovou historických stavebních památek. V současnosti své úsilí zaměřují na dům Lazara Erckera (saského a českého mincmistra, hormistra a spisovatele) v Annabergu.

5emeslnou dovednost Jana Muencha budete moci sledovat po celou dobu konání Land and Artového setkání Königsmühle.