Martina Bártová – Rituál pro Marcebilu / ČR / Rituály a konstelace

Rituál pro Marcebillu – mocnou ochránkyni Krušných hor

Rituálem uctíme Marcebillu, ochránkyni a duši Krušných Hor, jejích obyvatel, lesů, kopců, zvířat a koloběhu života samotného. Za nelehkých časů podporovala obyvatele Čech i Německa a spojovala nebe se zemí. Žije v podzemních štolách a objevuje se i v lidské podobě na zemi, aby mohla vyslechnout příběhy i starosti lidí a pomohla jim ulevit jejich trápení.

Je vládkyní vody – přivolá mlhy, mraky, déšť. Je nositelkou života i smrti. Je energií podpory, lásky a jednoty v nás i kolem nás. Přenáší informace, hojí rány a bolesti, přináší požehnání.

Rituálem spojíme prameny vody v jeden silný tok jednoty a spojenectví člověka s přírodou a lidmi mezi sebou. Poprosíme Marcebillu o ochranu a podporu. Poděkujeme půdě a  jejím příběhům, které jsou do ní vepsané. Požehnáme Marcebille a nám vzájemně na naší životní cestě. 

Rituál bude v českém jazyce překládán do němčiny.

Martina Bartova:

Kněžka-Bohyně, pedagožka, průvodkyně životem a životními událostmi.

Pomocí rituálů provází lidi jejich životními obdobími a změnami. Oslavuje svátky kola roku a cykly přírody. Podporuje lidi, aby se spojili se svojí přirozeností, svými cykly a vnitřím světem. Vede semináře pro ženy. Pohybuje se v oblasti vzdělávání jak malých dětí tak dospělých. Hraje divadlo a zpívá.

Více o ní na: www.martinabartova.eu