Zpřístupnění nových částí osady Králův mlýn / 18. 8. 2015

V letošním roce jsme se souhlasem Odboru životního prostředí Ústeckého kraje vysekali širší průchody osadou a zpřístupnili více lokalit. Jedná se o okrajové části ochranné zóny Přírodní rezervace Königův mlýn a oblasti zcela mimo ochrannou zónu. Vznikl tak celý okruh okolo Králova mlýna. Pro tyto účely postavíme druhý malý dřevěný mostek v dolní části osady. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout i malou vodní plochu uprostřed lokality. Věříme, že jsme tak pomohli s managementem krajiny, se zvýšením diverzity lučních společenství a také umožnili návštěvníkům a umělcům více poznat celou lokalitu.  

rozhas zameru

IMG_2740 IMG_2790