Vzdělávání v údolí:

Potenciál místa Königsmühle je pro nás natolik silný,až zde vznikla iniciativa vzdělávání v údolí. V místě se dlouhodobou historií se setkáváme s veřejností napříč generacemi, propojujeme umění, historii, vědu a technologie. 

S žáky základních škol a studenty středních a vysokých škol bádáme po lokálním bohatství a příbězích skrz lákavou filmovou tvorbu. Učíme se ptát se, zajímat se, selektovat informace a pracovat s nimi. 

Momentálně probíhá spolupráce na mezinárodním projektu s Open Science hub, kdy společně se skupinou žáků základních škol a jejich učiteli tvoříme audiovizuální výstupy mapující z různých pohledů Krušné hory. Konkrétně se zaměříme na vysídlenou obec Königsmühle, kde se nám nabízejí hned rozličná témata, která zaujmou nejen mladé přírodovědce, umělce, geology nebo jiné nadšence. Vytvoříme několik poučných, krátkých, výstižných a zajímavých dokumentárních filmů, které natočí přímo děti za doprovodu odborných lektorů. Cenné informace jim také doplní expertní zdroje – zajímavé osobnosti, které se v lokalitě námi zabývaným tématům věnují – tedy geologové, přírodovědci a jiní.

Z videí sestavíme interaktivní mapu, popř. materiál pro aplikaci, který se návštěvníkům Königsmühle za pomocí QR kódu přehraje. Videa také mohou posloužit zainteresovaným školám jako materiál v rámci výuky a mohou se také touto cestou inspirovat i v dalších předmětech nebo u zpracování jiných témat.