Petr Mikšíček
/ landartista, kulturolog

Téma mám jasné: jsou to lidé v krajině, krajina v lidech. Mění se forma: knihy, výstavy, weby, filmy, landartové instalace. Chuť zkusit všechno a objevit v těchto formách dveře do další dimenze tvorby. Minulý rok jsem spíše organizoval a natáčel Königsmühle a nestihl jinak tvořit. Proto bych rád instaloval model Přírůstky, který dělám společně s Josefem Beerem. Dále bych rád dokončil rozpracovaný námět Vyvrásnění historie. V hlavě mám i koncept landartového malování, vytvořený společně s Klárou Syrůčkovou.

V rámci doprovodného programu budu předčítat z krušnoknih, prezentovat nový klip a připravovaný film o Marzebile (společně s Janou Šteflíčkovou), promítat dokument o Königsmühle 2012, krušnohorské díly Vzduchoplavce Kráčmery a vést fotokvíz pro (ne)znalce Krušnohoří. 2012 / Vnoření, vyvrásnění historie

2012 / Vnoření, vyvrásnění historie

Ivana Toušová
/ lektorka jógy a tance

Spojte příjemné s užitečným a potěšte své tělo i duši jógovým protažením pod vedením zkušené jogínky a tanečnice Ivany Toušové. Ivana si pro vás v rámci letošních workshopů nachystala lekce jógy pro všechny – určené dospělým, ale myslela i na děti. Ivana je od dětství celým svým srdcem umělec a milovník pohybu, což ji již v útlém věku přivedlo ke studiu Taneční konzervatoře v Bratislavě. Po ukončení studia působila několik let ve SND. Následné účinkování v Laterně Magice a následně Baletu P.Šmoka ji už natrvalo usadilo v ČR, konkrétně v Klášterci nad Ohří, kde otevřela Baletní školu pro děti a Yoga – studio. Ivana se snaží dostat do podvědomí lidí fakt, že péče o vlastní tělo a duši je nesmírně důležitá a v dnešní době bohužel velice podceňovaná. 

Zdravotní stav dospělých ani dětí není díky nedostatku pohybu vůbec uspokojivý, proto je důležité tyto aktivity rozvíjet bez rozdílu věku. Aktivity, které budou ovlivňovat nejen fyzický, ale i duševní stav a též budou tou nejlepší prevencí proti celé řadě nemocí. Mimo pravidelných kurzů a lekcí v Soukromé baletní škole a Yoga studiu pořádá po celý rok také nejrůznější akce jak pro děti tak pro dospělé, (jógové víkendy s různým zaměřením, semináře, letní taneční tábory a speciální lekce) aby motivovala a přiměla k zamyšlení se nad lepším přístupem k sobě samému co možná největší okruh lidí všech věkových kategorií.

„Každý člověk, který se díky mé práci nad sebou třeba jen zamyslí, je pro mne obrovskou radostí a neocenitelným poděkováním za mou snahu,“ dodává Ivana. Snaží se proto neustále vzdělávat a získávat nové vědomosti a zkušenosti v oblasti jógy. „Je to cesta která nekončí, pořád je kam jít dál, objevovat nové směry, upevňovat svou vůli a posouvat se dál“. A to ji baví a fascinuje.

joga-074-2

IMAG1636

 

 

Andreas Stegemann
/ Landart, Weidenbau

Andreas pracuje často a rád s vrbou, kdy jeho dílo ožívá díky tomu, že je jeho část ponořena do vody. Doufáme, že tomuto konceptu bude věrný i na Köngismühle. Jeho díla jsou veliká, symbolická a vydrží déle. Pochází z Zittau v Sasku. 

Jan Macek
/ Landar, stonebalancig, gart

Do tajů land artu nás zasvětí krajinný umělec, propagátor stone balancingu a člen umělecké skupiny Zkamenělí, Jan Macek. Jan pochází z Trutnova, kde žije a tvoří. Na krajinném umění jej fascinuje krátká životnost děl, která mu pomáhá přijmout pomíjivost všedního života. Jeho umění je tzv. site specific, což znamená, že pracuje bez nástrojů a pouze s materiály nalezenými na místě. Navazuje tím na prehistorické umění prvních lidí, kteří si vyráběli jak nástroje tak barvy z přírodních materiálů. Za malířské plátno tomuto fascinujícímu umělci slouží podkrkonošská krajina, která mu je ateliérem a zároveň galerií.

  

Aleš Ptáček – Z ticha / post noise music
/ hudba

Z ticha vystupují surové kytarové stěny podepřené sametovými ostinátními bubny. To post-noisový projekt Aleše Ptáčka (zpěv, kytara) a Janka Andrýska (bubny) rozezvučuje melancholické až mystické verše Karla Hlaváčka. To vše zažijete s kapelou Z ticha v sobotní podvečer 27.8. 2022 na Landart setkání v Königsmühle.
Aus der Stille erheben sich raue Gitarrenwände, die von einem samtigen Ostinato-Schlagzeug begleitet werden. Es ist das Post-Noise-Projekt von Ales Ptáček (Gesang, Gitarre) und Janek Andrýsek (Schlagzeug), das die melancholischen und mystischen Verse von Karel Hlaváček widerspiegelt. Das alles erleben Sie mit der Band Z ticha am Samstagabend 27.8.2022 beim Landart-Treffen in Königsmühle.
https://youtu.be/irCtbJVm7nI
 

Ondřej Koudelka

Dalším landartovým mistrem je Ondřej Koudelka. Je to neskutečně kreativní umělec, který střídá různé pestré techniky a od landartu se dostal k figuralismu. V Königsmühle nám vytvořil jedny z nejkrásnějších děl již od roku 2014. Moc si vážíme účasti Ondry na našem symposiu.
Ein weiterer Meister der Land Art ist Ondřej Koudelka. Er ist ein unglaublich kreativer Künstler, der zwischen verschiedenen Techniken wechselt und von der Land Art zur Figuration übergegangen ist. Seit 2014 hat er einige der schönsten Werke für uns in der Königsmühle geschaffen. Wir schätzen Ondras Teilnahme an unserem Symposium sehr.

Franziska Agrawal

Od čtvrtka 27. 8. bude v údolí tvořit jedna z největších hvězd festivalu – německá designérka Franziska Agrawal z Mnichova. Její záběr je ohromující: pracuje s landartovými metodami, s minimalistickými vzory, se sněhem, ledem. Prošla mnoha přehlídkami, získala spoustu ocenění po celém světě. Je pro nás veliká čest, ji přivítat i u nás.
 
Einer der größten Stars des Festivals, die deutsche Designerin Franziska Agrawal aus München, wird ab Donnerstag, 27. August, im Tal kreieren. Ihre Bandbreite ist verblüffend: Sie arbeitet mit Land-Art-Methoden, mit minimalistischen Mustern, mit Schnee, mit Eis. Sie hat an vielen Shows teilgenommen und viele Preise in der ganzen Welt gewonnen. Es ist eine große Ehre für uns, sie hier begrüßen zu dürfen.

Cirkus Céres – Eliška Failová

Chcete se jen trošku protáhnout nebo se naučit nějaký zajímavý trik? Pojďte si zalétat na vzduchu ve dvojici na kruhu či šále s putovním Cirkusem Céres z Karlovarska. Workshopem závěsné i párové akrobacie vás provede Eliška Failová.

 

Wollen Sie sich einfach nur ein bisschen dehnen oder einen interessanten Trick lernen? Kommen Sie und fliegen Sie mit dem Wanderzirkus Céres aus Karlovy Vary paarweise auf einem Kreis oder Tuch durch die Luft. Eliška Failová führt Sie durch einen Workshop mit Schwebe- und Paarakrobatik.

Ina Schirmer a Mirko Müller
/ Hudba

Páteční večer naladí na krušnohorskou notu skvělá písničkářka z Olbernahu. Ina Schirmer a Mirko Müller hrají malé i velké písně ze současnosti i včerejška. Někde mezi folkem, country a písničkářskou hudbou jsme doma.
Am Freitagabend wird ein großer Liedermacher aus Olbernach für erzgebirgische Stimmung sorgen.
Ina Schirmer und Mirko Müller aus Olbernhau spielen kleine und große Lieder von heute und gestern. Irgendwo zwischen Folk, Country und Liedermachermusik sind wir zu Hause

Naďa Hoštová

Již čtvrýtm rokem ukáže své krásné obrázky v Králově mlýně Naďa Hoštová. Autorka obrázků ke knize Tajná zpráva o Marcebile. Její obrázky si zde můžete i zakoupit. Zde je její životní příběh a cesta k malování:
Jsem z Chomutova, v roce 1976 jsem se přestěhovala do Klášterce nad Ohří, kde jsem vlastně prožila 37 let. Od dětství jsem si ráda kreslila, milovala pohádky, pověsti , měla ráda děti, zvířata, přírodu. Žádnou výtarnou školu jsem neabsolvovala, pokud se trochu nedá počítat keramická průmyslovka ve Varech. Byla jsem žákyní vynikajícího severočeského malíře, krajináře našich hor – Ládi Stěnka.
Po odchodu do důchodu mi bylo jasné co dál – nakoupila jsem barvy, pastelky, skicáky, štětce, plátna a znovu se pustila do malování. Po návratu do rodného Chomutova jsem měla to štěstí a opět se s panem Steňkem sešla na kurzech malování a grafiky, které vedl á já se mohla toho hodně naučit.
Moje obrázky jsou jak říkám sama “ naivně pohádkový realismus „. Nejen obsahem, ale hlavně barvou se snažím navodit příjemný pocit s toho co divák pozoruje.
Jednoho dne mne náhoda přivedla k pověsti O Marcebile, příběh mi nešel a nešel z hlavy, tak jsem si ji ztvárnila pastelem a zveřejnila na sítích. A asi další náhodou ji uviděl Petr Mikšíček a stalo se – pro jeho krásnou knihu o Marcebile jsem nakreslila sérii obrázků.
Tady v Králově Mlýně jsem už po čtvrté. Mám pocit, že zde ke mně tiše promouvají trosky domů, Já totiž opravdu věřím, že domy mají něco jako “ duši“. Takové domy, které postavil ne jeřáb z panelů, ale člověk vlastníma rukama, v potu tváře pro sebe a svoji rodinu. Ve zdech a kamení snad zůstává tichý šepot všech lidí, kteří tam žili své radosti i strasti, smáli se, plakali, rodili se i umírali. A dům jako by mi napovídal, co namalovat.
Už tedy čtvrtým rokem ozdobím trosky jednoho takového “ šeptajícího “ bývalého domku svými obrazy, na místa oken pověsím obrázky, jak by to asi bylo, kdybych se mohla vrátit v čase a dívala se ven ze světnice. Na sousedovic dům, na louku s kravkou, na zahrádku, snad či les.. Možná ten pocit z mých obrazů budete mít také, možná to udělá radost Vám i tomu domku…
 
Bereits zum vierten Mal stellt Naďa Hoštová ihre wunderschönen Bilder in den Königsmühle aus. Der Autor der Bilder für das Buch Die geheime Botschaft von Marcebile. Sie können ihre Bilder auch hier kaufen.
Im vierten Jahr schmücke ich die Ruinen eines dieser „flüsternden“ ehemaligen Häuser mit meinen Bildern, ich hänge Bilder an die Fenster, wie es wäre, wenn ich in der Zeit zurückgehen und aus der Welt schauen könnte. Vielleicht werden Sie das gleiche Gefühl von meinen Bildern haben, vielleicht wird es Sie und das Haus glücklich machen…

Zavěšené Kafe
/ Zavěšené Kafe

Výrazným hudebním seskupením posledních let v Krušnohoří je kapela Zavěšené kafe. Hrají příjemnou hudbu, inspirovanou horami a celým krajem pod Krušnými horami.  Nedávno vydali první desku Svět vlků. A jednou z krásných písniček na albu je i Poutník 

 A to je mi velmi blízké téma. Přijďte si je poslechnout v soobotu odpoledne po landartové procházce. 

Eine bedeutende Musikgruppe im Erzgebirge in den letzten Jahren ist die Band Zavěšené kafe. Sie spielen angenehme Musik, die von den Bergen und der gesamten Region unter dem Erzgebirge inspiriert ist.  Sie haben kürzlich ihr erstes Album World of Wolves veröffentlicht. Und einer der schönsten Songs auf dem Album ist „Pilgrim“ 

 Und das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Kommen Sie und hören Sie ihnen am Samstagnachmittag nach dem Land Art Walk zu. 

Pavel popisuje vznik kapely takto: 

Každý příběh má svůj začátek a ten náš se zrodil v létě roku 2020 za doby,kdy už vše bylo zavřené a začala doba jménem lockdown. Na nás všechny padl strach a obavy,to však nezlomilo myšlenku uskutečnit něco zcela nového. Co bude člověka naplňovat a dávat radost a tou je například hudba. Ale kde sehnat dobré muzikanty a také přátelé,kteří budou stát při sobě a ne,jen prosazovat svůj názor.

Připadal jsem si jak Chris z filmu sedm statečných,když jsem postupně oslovil na koncertech,nebo i soukromě naše členy Zavěšeného kafe. A vlastně proč tento název zrovna kafe?

Nápadů bylo spousty,ale ať vás napadlo cokoliv,tak na internetu již takový název byl. Tenhle název se zrodil v hlavě mé manželky,když si vzpomněla,že v Praze je jedna taková kavárna a navíc to není jen nějaká fráze,ale má letitou historii.A když k tomu přičteme,že milujeme kafe,tak na pódiu se může tak zavěsit píseň navíc,jako další koupený šálek kávy pro někoho jiného.

Pavel beschreibt die Entstehung der Band wie folgt: 

Jede Geschichte hat ihren Anfang, und unsere wurde im Sommer 2020 geboren, als alles geschlossen wurde und die Zeit der Abriegelung begann. Angst und Befürchtungen überkamen uns alle, aber das tat der Idee, etwas völlig Neues zu tun, keinen Abbruch. Etwas, das die Menschen erfüllt und ihnen Freude bereitet, und das ist zum Beispiel die Musik. Aber wo findet man gute Musiker und auch Freunde, die zusammenstehen und nicht nur ihre Meinung vertreten.

Ich fühlte mich wie Chris aus dem Film Sieben tapfere Männer, als ich unsere Mitglieder von Suspended Coffee auf Konzerten oder auch privat allmählich ansprach. Und warum überhaupt der Name Kaffee?

Es gab eine Menge Ideen, aber alles, was einem einfiel, war bereits im Internet zu finden. Dieser Name entstand im Kopf meiner Frau, als sie sich daran erinnerte, dass es in Prag ein solches Café gibt, das nicht nur eine Phrase ist, sondern eine lange Geschichte hat, und wenn wir dann noch hinzufügen, dass wir Kaffee lieben, dann kann auf der Bühne ein zusätzliches Lied hängen, wie eine weitere gekaufte Tasse Kaffee für jemand anderen.

Milli Janatková

Do paměti letošního festivalu se hluboce zapíše širokým rozpětím aktivit Milli Janatková. Pro festival obstará koncert Klid, prosím !, který uslyšíte na závěr festivalu v neděli.

Do paměti letošního festivalu se hluboce zapíše širokým rozpětím aktivit Milli Janatková. Pro festival obstará koncert Klid, prosím !, který uslyšíte na závěr festivalu v neděli.

Zároveň odprezentuje výstavu Mým kořenům, která bude instalována v prostředí ruin v Králově mlýně. Je to zároveň cesta k hledání vnitřní identity a autentičnosti. Můžete to zkusit se svými dětmi. A do třetice Mili povede dvě dílny. Jednu na téma Prevence syndromu vyhoření a druhou na téma Tvorba rodového stromu.

No moc Ti děkujeme Mili za tvůj ohromný tvůrčí potenciál a těším se na vše, s čím přijedeš

 

Die vielfältigen Aktivitäten von Mili Janatková werden beim diesjährigen Festival noch lange in Erinnerung bleiben. Für das Festival wird sie ein Konzert Calm, please ! geben, das Sie zum Abschluss des Festivals am Sonntag hören werden.

Gleichzeitig wird sie die Ausstellung My Roots präsentieren, die in der Umgebung der Ruinen in der Königsmühle installiert wird. Es ist auch eine Reise auf der Suche nach innerer Identität und Authentizität. Sie können es mit Ihren Kindern ausprobieren. Und drittens wird Mili zwei Workshops leiten. Der eine handelt von der Vorbeugung des Burnout-Syndroms, der andere von der Erstellung eines Stammbaums.

Vielen Dank, Mili, für dein enormes kreatives Potenzial und ich freue mich auf alles, was du dir einfallen lässt

 

Milli Janatková

Dílna: Tvorba rodového stromu – Mým kořenům

Originální dílna inovativního přístupu k tvorbě rodového stromu je součástí projektu Mým kořenům autorky Milli Janatkové. Lze přizpůsobit pro rodiny s dětmi a kohokoli se zájmem o poznání sebe sama a rodových linií. Máte chuť tvořit, oslavit svůj život kreativitou, ale bojíte se, že k tomu nemáte dispozice? Baví Vás malovat a potřebujete získat větší jistotu, uvolněnost, nadhled? Potřebujete si odpočinout a rozvinout Váš potenciál? Nadechneme se, protáhneme záda a oslavíme společné setkání a tvorbu v kresbě, v kruhu, jako za starých časů. Budeme relaxovat a v nejlepším smyslu podpoříme posilující i uvolňující kořenová témata. Základní materiál bude na místě k dispozici.

Dílna: Prevence syndromu vyhoření – Klid, prosím!

Cítíte zklamání a únavu, nebo máte chuť na novou energii a podněty, chuť setkat se s lidmi a oslavit svůj život povídáním a tvorbou? Chcete se naučit zdravě ventilovat své emoce pomocí rytmu a pohybu? Oslavíme společné setkání, budeme si povídat o možnostech sebepéče a prevence syndromu vyhoření. Přirozeně propojíme dech, tvůrčí relaxaci, a posilující i uvolňující kořenová témata. Nejedná se o terapii, ale o harmonickou i energetickou dílnu, která se dá uzpůsobit Vašim potřebám.

Výstava: Milli Janatková – Mým kořenům

Autorská výstava osobité hudebnice a výtvarnice poukazuje na zkušenost dlouholeté cesty poznání rodové a kulturní historie. V projektu Mým kořenům tvoří akvarel v kraji předků v jakémkoli počasí a zobrazuje přírodní proměny a tichou rovnováhu, kterou autorka pociťuje právě díky souladu s přírodou a smíření s přírodními cykly, respektive se všemi změnami a výzvami současné společnosti. Malby jsou následně vzorem pro tvorbu linorytu a poutavých matric, které se stávají artefaktem poukazujícím na trpělivý proces rytí. Malby a grafiku autorka obvykle propojuje se svými projekty (Proměna, Mým kořenům, Hluboko,

Klid, prosím!), na nichž pracuje od roku 2011. Součástí jsou také písně a stejnojmenná alba.

Koncert: Milli Janatková – Klid, prosím!

Klid, prosím! je autorský projekt Milli Janatkové, jehož součástí je hudebně výtvarné album, soubor písní a grafických obrazů, výstavy a veřejné akce. Základem je multimediální album, které vyšlo na jaře 2022 v distribuci vydavatelství Supraphon. Projekt je jedinečný autorstvím Milli Janatkové. Otevírá téma působení stresu a destruktivních příčin na lidský organismus a možnosti řešení krizí. Písně věnované různým částem těla a psychiky (Protiúzkostná, Klidová, Dechová, Srdeční aj.) jsou zpívané v češtině a latině v doprovodu kytary, loopingu a rytmické hry na perkuse a bicí. Součástí je také volná improvizace. Autorka zdůrazňuje potřebu převzít zodpovědnost za stav těla a psychiky, a především za ochranu stability, zdraví, životního prostředí a naděje v celosvětovém kontextu.

Milli Janatková

Workshop: Erstellung eines Stammbaums – Zu meinen Wurzeln

Anmerkung:

Der originelle Workshop mit einem innovativen Ansatz zur Erstellung eines Stammbaums ist Teil des Projekts My Roots von Milli Janatková. Es kann für Familien mit Kindern und für alle, die etwas über sich selbst und ihre Familienlinien erfahren möchten, angepasst werden. Haben Sie den Wunsch, etwas zu schaffen, Ihr Leben durch Kreativität zu zelebrieren, fürchten aber, dass Sie dazu nicht in der Lage sind? Haben Sie Freude am Malen und möchten Sie mehr Selbstvertrauen, Entspannung und Einsicht gewinnen? Müssen Sie sich entspannen und Ihr Potenzial freisetzen? Lasst uns durchatmen, den Rücken strecken und feiern, dass wir zusammenkommen und gemeinsam zeichnen, im Kreis, wie in alten Zeiten. Wir werden uns entspannen und im besten Sinne ermächtigende und entspannende Wurzelthemen fördern. Grundlegende Materialien werden vor Ort zur Verfügung gestellt.

Workshop: Vorbeugung des Burnout-Syndroms – Beruhigen Sie sich, bitte!

Anmerkung:

Fühlen Sie sich frustriert und müde, oder verspüren Sie den Wunsch nach neuer Energie und Stimulation, den Wunsch, Menschen zu treffen und Ihr Leben durch Gespräche und Kreativität zu feiern? Möchten Sie lernen, wie Sie Ihren Emotionen auf gesunde Weise durch Rhythmus und Bewegung Luft machen können? Wir werden gemeinsam feiern, über Selbstfürsorge und Möglichkeiten der Burnout-Prävention sprechen. Wir werden auf natürliche Weise den Atem, kreative Entspannung und ermächtigende und entspannende Wurzelthemen miteinander verbinden. Dies ist keine Therapie, sondern ein harmonischer und energetischer Workshop, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.

Milli Janatková – Zu meinen Wurzeln

Anmerkung:

Diese Einzelausstellung der unverwechselbaren Musikerin und Künstlerin zeigt die Erfahrungen einer langen Reise, auf der sie ihre Familien- und Kulturgeschichte kennengelernt hat. In dem Projekt My Roots (Meine Wurzeln) aquarelliert sie im Land ihrer Vorfahren bei jedem Wetter und stellt die natürlichen Veränderungen und das ruhige Gleichgewicht dar, das die Künstlerin gerade wegen ihrer Harmonie mit der Natur und ihrer Versöhnung mit den natürlichen Zyklen oder mit allen Veränderungen und Herausforderungen der heutigen Gesellschaft empfindet. Die Gemälde dienen anschließend als Vorlage für die Erstellung von Linolschnitten und auffälligen Matrizen, die zu einem Artefakt werden, das auf den geduldigen Prozess der Gravur verweist. Die Künstlerin kombiniert normalerweise Gemälde und Drucke mit ihren Projekten (Transformation, To My Roots, Deep,

Calm, Please!), an dem sie seit 2011 gearbeitet hat. Auch gleichnamige Lieder und Alben sind enthalten.

Konzert: Milli Janatková – Klid, prosím!

Anmerkung:

Calm, Please! ist ein Autorenprojekt von Milli Janatková, das ein Musik- und Kunstalbum, eine Sammlung von Liedern und Grafiken, Ausstellungen und öffentliche Veranstaltungen umfasst. Die Grundlage ist ein Multimedia-Album, das im Frühjahr 2022 bei Supraphon erscheinen wird. Milli Janatková ist die einzige Autorin des Projekts. Es eröffnet das Thema der Wirkung von Stress und destruktiven Ursachen auf den menschlichen Organismus und die Möglichkeiten der Krisenbewältigung. Lieder, die verschiedenen Bereichen des Körpers und der Psyche gewidmet sind (Anti-Angst, Ruhe, Atem, Herz usw.), werden in tschechischer und lateinischer Sprache gesungen, begleitet von Gitarre, Looping und rhythmischer Percussion und Schlagzeug. Freie Improvisation ist ebenfalls vorgesehen. Der Autor betont die Notwendigkeit, Verantwortung für den Zustand von Körper und Psyche zu übernehmen und vor allem Stabilität, Gesundheit, Umwelt und Hoffnung in einem globalen Kontext zu schützen.

Evan

Celý festival v pátek zahájí kapela EVAN. Zazpívá nám okouzlující Eva Vodičková.
Napříč žánry se pohybující kvartet EVAN vám nabídne směsici soul funku tanga a popu, jež rozhýbe vaše boky a pohladí vaši duši.
Das genreübergreifende Quartett EVAN bietet eine Mischung aus Soul, Funk, Tango und Pop, die die Hüfte zum Kreisen bringt, aber gleichzeitig ein Schmaus für die Seele ist.

Improvizační divadlo Longformy

V sobotu večer se vám představí improvizační divadlo Longformy. Můžete si říci, jaké téma byste rádi, aby soubor zpracoval.
Improvizační divadlo vzniká impulzivně na místě a v součinnosti s diváky. Nebojte se, jen se ptáme – na náměty
o čem dnešní kus bude, charaktery postav apod., na jeviště netaháme. A ani říkat nic nemusíte. Stačí, když budete
účastni a budete s námi prožívat jepičí život divadelního kusu jen pro jeden večer.
Am Samstagabend wird das Improvisationstheater Longforms aufgeführt. Sie können uns mitteilen, zu welchem Thema Sie die Truppe einsetzen möchten.
Improvisationstheater entsteht impulsiv vor Ort und in Zusammenarbeit mit dem Publikum. Keine Sorge, wir fragen nur nach Ideen.
worum es in dem Stück heute Abend gehen wird, die Figuren usw., wir schleppen sie nicht auf die Bühne. Und Sie müssen nicht einmal etwas sagen. Sie müssen nur
und erleben Sie mit uns das Yuppie-Leben eines Theaterstücks für nur eine Nacht.

Klára Mikšíčková

Tématem letošního Landart setkání v Königsmühle je „Hledání rovnováhy“. A to i na osobní úrovni. Covid s námi zamával. Posunul nás někdy horším, někdy lepším směrem. Spousta lidí se rozhoduje, jak dál, kudy se ubírat, co změnit. A často k tomu potřebuje partnera, mediátora, kouče, aby se dokázali posunout z místa. No a přesně toto dělá moje úžasná žena Klára. A na festivalu si můžete s ní zkusit, jak je někdy praktické potkat se s koučem. Může značně urychlit vaše správné rozhodování a proměnu. Bude vám k dispozici v sobotu a v neděli 27.- 28. 8. 2022
Klára Mikšíčková je kouč osobního rozvoje. S využitím poznatků neurovědy pomáhá klientům najít vlastní řešení, jak dosáhnout svých cílů a přání. Nejčastěji pracuje s tématy životní změny, nové začátky, práce s návyky, osobní efektivita a firemní témata.
Klára prošla výcvikem koučování podle poznatků neurovědy s mezinárodní akreditací a dříve více jak 10 let působila v roli konzultantky pro lidské zdroje v mezinárodní poradenské společnosti.
“Koučink by se dal s trochou nadsázky pojmenovat jako nástroj, jak žít naplněný život a cítit se v něm dobře, a proto se mu věnuji.” Pomůže Vám uvědomit si, co a proč opravdu chcete, a začít uskutečňovat reálné změny směrem k Vašemu cíli.”
Jak si můžete koučování vyzkoušet?
V průběhu festivalu si budete moci vyzkoušet 20-30 min individuální koučovací sezení formou rozhovoru nad Vámi zvoleným tématem. Během něj Vás pomocí otázek a dalších technik povedu k tomu, abyste ve Vašem tématu získali větší jasnost nebo si ideálně přišli na nový nápad.
Co budete potřebovat?
Stačí si sebou přinést téma, ve kterém byste si rádi udělali více jasno, a nerušený čas a chuť o zvoleném tématu přemýšlet.
Více o Kláře Mikšíčkové na: www.kouc-miksickova.cz
Das diesjährige Landart-Treffen steht unter dem Motto „Finding Balance“. Und dies auch auf einer persönlichen Ebene. Covid hat uns verändert, manchmal zum Schlechten, manchmal zum Guten. Viele Menschen entscheiden, wie es weitergehen soll, welchen Weg sie einschlagen, was sie ändern wollen. Und oft brauchen sie einen Partner, einen Vermittler, einen Coach, um sich von einem Ort zu entfernen. Nun, genau das macht meine wunderbare Frau Clara. Und auf dem Festival können Sie mit ihr erleben, wie praktisch es manchmal ist, einen Coach zu treffen. Es kann Ihre richtige Entscheidungsfindung und Transformation erheblich beschleunigen.
Klára Mikšíčková ist ein Coach für persönliche Entwicklung. Sie nutzt die Neurowissenschaften, um ihren Kunden zu helfen, ihre eigenen Lösungen zu finden, um ihre Ziele und Wünsche zu erreichen. Am häufigsten arbeitet sie mit Lebensveränderungen, Neuanfängen, der Arbeit mit Gewohnheiten, persönlicher Effektivität und unternehmerischen Themen.
Klara ist ausgebildeter neurowissenschaftlicher Coach mit internationaler Akkreditierung und arbeitete zuvor über 10 Jahre als Personalberaterin für ein internationales Beratungsunternehmen.
„Coaching könnte man mit etwas Übertreibung als ein Werkzeug bezeichnen, um ein erfülltes Leben zu führen und sich dabei gut zu fühlen, und deshalb engagiere ich mich dafür.“ Es hilft Ihnen zu erkennen, was Sie wirklich wollen und warum, und damit zu beginnen, echte Veränderungen in Richtung Ihres Ziels vorzunehmen.
Wie können Sie das Coaching ausprobieren?
Während des Festivals haben Sie die Möglichkeit, ein 20-30-minütiges Einzelcoaching in Form eines Gesprächs über ein Thema Ihrer Wahl auszuprobieren. Während dieser Sitzung werde ich Sie mit Fragen und anderen Techniken anleiten, mehr Klarheit über Ihr Thema zu gewinnen oder idealerweise eine neue Idee zu entwickeln.
Was werden Sie brauchen?
Bringen Sie einfach ein Thema mit, über das Sie mehr Klarheit gewinnen möchten, sowie Zeit und Bereitschaft, über das gewählte Thema in Ruhe nachzudenken.
Mehr über Klara Mikšičková unter: www.kouc-miksickova.cz

Playpad Circus

Playpad Circus – elektronika s prvky Ethno a ambientu.
Poprvé jsem slyšel Chrise na Oyibíně u Žitavy v Sasku. Hrál v ruině nádherné katedrály v rámci koncertu organizovaného Hansem Narvou. V tak nádherném prostředí je to zážitek sám o sobě. Se Standou Svatošem jsme tam zajišťovali videomapping. https://youtu.be/-xmEjdnSo2s
Od té doby jsem věděl, že Chrise chci dostat do našeho ruinami požehnaného Králova mlýna. Hloubka jeho hudby se skvěle hodí do prostředí našeho festivalu. No, a letos to vyjde !!!
V pátek večer zakončí první den programu.
Nejlepší ukázky jeho tvorby najdete zde:
Playpad Circus – Elektronik mit Elementen von Ethno und Ambient.
Ich habe Chris zum ersten Mal in Oyibin bei Zittau in Sachsen gehört. Er spielte in den Ruinen einer wunderschönen Kathedrale im Rahmen eines von Hans Narva organisierten Konzerts. In einer so schönen Umgebung ist das ein Erlebnis für sich. Standa Svatos und ich haben dort das Video-Mapping durchgeführt. https://youtu.be/-xmEjdnSo2s

Von da

Playpad Circus – elektronika s prvky Ethno a ambientu.
Poprvé jsem slyšel Chrise na Oyibíně u Žitavy v Sasku. Hrál v ruině nádherné katedrály v rámci koncertu organizovaného Hansem Narvou. V tak nádherném prostředí je to zážitek sám o sobě. Se Standou Svatošem jsme tam zajišťovali videomapping. https://youtu.be/-xmEjdnSo2s
Od té doby jsem věděl, že Chrise chci dostat do našeho ruinami požehnaného Králova mlýna. Hloubka jeho hudby se skvěle hodí do prostředí našeho festivalu. No, a letos to vyjde !!!
V pátek večer zakončí první den programu.
Nejlepší ukázky jeho tvorby najdete zde:
Playpad Circus – Elektronik mit Elementen von Ethno und Ambient.
Ich habe Chris zum ersten Mal in Oyibin bei Zittau in Sachsen gehört. Er spielte in den Ruinen einer wunderschönen Kathedrale im Rahmen eines von Hans Narva organisierten Konzerts. In einer so schönen Umgebung ist das ein Erlebnis für sich. Standa Svatos und ich haben dort das Video-Mapping durchgeführt. https://youtu.be/-xmEjdnSo2s
Von da an wusste ich, dass ich Chris in unsere Ruinen der gesegneten Königsmühle bringen wollte. Die Tiefe seiner Musik passt perfekt in unser Festivalumfeld. Nun, dieses Jahr wird es klappen!!!
Der Freitagabend bildet den Abschluss des ersten Tages des Programms.
Die besten Beispiele für seine Arbeit finden Sie hier:

an wusste ich, dass ich Chris in unsere Ruinen der gesegneten Königsmühle bringen wollte. Die Tiefe seiner Musik passt perfekt in unser Festivalumfeld. Nun, dieses Jahr wird es klappen!!!

Der Freitagabend bildet den Abschluss des ersten Tages des Programms.
Die besten Beispiele für seine Arbeit finden Sie hier:

Michael Grab

Stal se zázrak, a v Kovářské, kde je Michael ubytován v Krušnohorském Poutníkovi, a v údolí Königsmühle bude tvořit nejslavnější stonebalancer světa, Michael Grab. Podívejte se na jeho tvorbu zde: www.gravityglue.com
V Kovářské tvoří na kraji lesa u ruiny domu, a nejspíš něco vznikne v místním potoce. Byli jsme na obhlídce Králova mlýna a myslím, že v údolí také něco vznikne…. dejte mu čas, ale klidně se na něj přijeďte podívat. U balancu jej nerušte, ale když nebalancuje, je na všechny moc milý a rád si popovídá s fanoušky. English needed  🙂

Ein Wunder ist geschehen, der berühmteste stonebalancer der Welt, Michael Grab, wird im Tal der Königsmühle schaffen. Sehen Sie sich seine Arbeit hier an: www.gravityglue.com

In Kovarska schafft er am Waldrand in der Nähe der Ruine eines Hauses und wird wahrscheinlich etwas im örtlichen Bach erschaffen. Wir haben Königsmühle besichtigt, und ich denke, dass auch im Tal etwas entstehen wird…., aber Sie können gerne kommen und es sich ansehen. Stören Sie ihn nicht beim Balancieren, aber wenn er nicht balanciert, ist er sehr nett zu allen und unterhält sich gerne mit den Fans. Englisch erforderlich 🙂

Hadem pro mého munga

Páteční večer rozzáří jedinečné hudební duo, které zní skvělé a na to že se jedná pouze o dva nástroje, tak překvapivě plnohodnotně a pestře. Jo, holt kluci vymysleli tenhle styl a umí ho. Mě to osobně zní jako sólo projekt Fley a Chada Smithe z RHCHP. Osobně jsem v naší středoškolské kapele Ortopedický chodníček taky nejčastěji zkoušel s bubeníkem, takže tomu moc rozumím… Moc se na ten basovej rachot těším 🙂

Der Freitagabend wird durch ein einzigartiges musikalisches Duo erhellt, das großartig und für nur zwei Instrumente erstaunlich voll und abwechslungsreich klingt. Ja, die Jungs haben diesen Stil erfunden, und sie wissen, wie man es macht. Für mich persönlich klingt es wie ein Soloprojekt von Fley und Chad Smith von RHCHP. Ich persönlich habe auch meistens mit dem Schlagzeuger unserer Highschool-Band Orthopedic Walk geprobt, daher verstehe ich das sehr gut… Ich freue mich schon auf das Bassdröhnen 🙂

https://youtu.be/OE2QqDi7dl8

DJ Trialton

Sobotní večer a ponor do noci obstará německý DJ Trialton ze Zwickau. Sjezdil spoustu klubů i festivalů. Tak snad mu nebude v Králově mlýně zima a my se budeme dobře bavit.
Když si vzpomenu, jak úžasně během lijáku a v bahně minulý rok řádil Konrád Küchenmeister, tak bude na co se těšit….
Für den Samstagabend und das Eintauchen in die Nacht sorgt der deutsche DJ Trialton aus Zwickau. Er war schon in vielen Clubs und auf vielen Festivals. Hoffentlich wird er in der Königlichen Mühle nicht frieren und wir werden eine gute Zeit haben.
Wenn ich mich daran erinnere, wie toll Konrad Küchenmeister im letzten Jahr im Regen und im Schlamm war, kann ich mich auf einiges freuen….

Overdressed Monkeys

Náš kamarád, André Wagner, který má na starosti německojazyčný program festivalu, napsal o kapele, která vystoupí v sobotu navečer, toto:

„…tihle chlapi jsou žhavější než tuk ve fritéze!!! Bez nadsázky lze říci, že jejich show je stejně bláznivá jako melodická. Snové a bláznivé, nikdy bych si nemyslel, že tihle dva kluci dokážou vyprodukovat takový zvuk…tohle je sračka, na kterou lidstvo čekalo…“.

Na tu poslední větu, jak to myslel, se ho můžete zeptat na místě 🙂

 

„…diese Typen sind heißer als das Fett in einer Friteuse!!! Man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass ihre Show genauso abgefahren wie melodisch ist. Verträumt und Durchgedreht, ich hätte nie gedacht das diese beiden Gestalten solche Töne zustande bringen…auf diesen Scheiß hat die Menschheit gewartet…“

CARBON

Kapela CARBON znamená stylové zakončení našeho letošního festivalu!
Od roku 2015 představuje symbiózu funky synth rocku a experimentálního rocku. Experimentální progresivní zvuk z Lipska. Ať už s mezinárodními kapelami jako Byron (RO) nebo Clarkkent (DK) nebo na místních open air akcích, jako je „Leipzig zeigt“.
Courage“ a „Leipzig Wasserfest – CARBON delivers
Nechte se okouzlit koktejlem z molekulárních elektronických zvuků a bohatých kytarových zvuků a nechte se překvapit všestrannou hudební smrští, kterou CARBON produkuje s velkou vášní.
CARBON – steht seit 2015 für eine Symbiose aus funkigem Synthie-Rock und experimentellem Progressive-Sound aus Leipzig. Ob mit internationalen Bands wie byron (RO) oder Clarkkent (DK) oder zu lokalen Open Airs wie „Leipzig zeigt Courage“ und “Leipzig Wasserfest – CARBON liefert ab Lasst euch verzaubern von einem Cocktail aus molekularen elektronischen Klängen und fülligen Gitarrensounds und überraschen von einem vielseitigen musikalischen Wirbelwind, den CARBON mit viel Leidenschaft produziert.
 
 

Čajovna Jardy Rejchy

Letošní ročník proběhne v Königsmühle znovu bájná čajovna Jardy Rejchy. To já neuvěřitelný človíček, který okouzluje, jistě nejen mne, svými nádhernými fotografiemi, kdy se šálkem vybraného čaje vítá východ sluníčka na různých magických místech Karlovarského kraje. Vystupoval s příspěvkem o čajové turistice na letošním festivalu Caminos a na festivalu čajových nadšenců v Kadani. A rád nás seznámí s vybranými čaji i v Königsmühle a popovídá o čajové kultuře.
Auch in diesem Jahr findet in der Königsmühle das mythische Teehaus der Jarda Rejcha statt. Ich bin es, der unglaubliche kleine Mann, der nicht nur mich mit seinen wunderschönen Fotos verzaubert, wenn er den Sonnenaufgang mit einer Tasse ausgewählten Tees an verschiedenen magischen Orten der Karlsbader Region begrüßt. Er hat auf dem diesjährigen Caminos-Festival einen Vortrag über Teetourismus gehalten und wird uns gerne ausgewählte Tees in Königsmühl vorstellen und über Teekultur sprechen.

Jan Macek

Stálicí našeho landart festivalu je Jan Macek. Honza vytvořil za šest let svého působení spoustu krásných děl. Jeho hlavní oblastí tvorby je ale jeho rodný Trutnov. Jan se posunuje od landartu, přes tzv. Garbage art, street art až po stonebalancing. Jeho plovoucí kameny se nesmazatelně zapsaly do tváře Králova mlýna. Těšíme se na Tebe, Honzo 🙂

Jan Macek ist ein fester Bestandteil unseres Land Art Festivals. Honza hat in seinen sechs Jahren viele schöne Werke geschaffen. Sein Hauptarbeitsgebiet ist jedoch seine Heimatstadt Trutnov. Jans Arbeiten reichen von Land Art, über sogenannte Garbage Art, Street Art bis hin zu Stonebalancing. Seine schwimmenden Steine haben das Gesicht von King’s Mill unauslöschlich geprägt. Wir freuen uns auf dich, Jan 🙂

Štěpánka Fischerová

V rámci doprovodného programu si můžete zkusit se naučit německy !!! Tento skvělý kurz vede naše kamarádka Štěpánka Fischerová.

Goldlist metoda je zázračná metoda na učení slovíček a frází. Do určité míry trochu old-school metoda, ale určitě má své kouzlo a hlavně funguje. Jejím autorem je polyglot David J. James, který vycházel z výzkumu Hermanna Ebbinghause o fungování krátkodobé a dlouhodobé paměti. Podle Ebbinghausových výsledků to, co se snažíme záměrně naučit, dostaneme pouze do krátkodobé paměti. Náš mozek si pak z toho většinou vybere v průměru 30% informací, které uloží do dlouhodobé paměti. Bohužel není v našich silách ovlivnit, kterých 30% to bude.

Metoda GOLDLIST stojí právě na tomto nevědomém procesu, kdy si náš mozek vybere svých 30% a ty si uloží do dlouhodobé paměti, aniž by se nás na to ptal.

Přijďte to s námi vyzkoušet!

Co budete potřebovat?

Vlastně nic moc.

· V první řadě nějaký dobrý zdroj, ze kterého si budete vypisovat fráze a slovíčka. Ideálně knížka, časopis, video s titulky v originálním jazyce, zkrátka cokoli, kde si budete jisti, že si výrazy vypisujete ve správné podobě a bez chyb.

· Krásný linkovaný sešit A4, který vás bude motivovat k tomu, abyste ho otevírali často a rádi 🙂

.

· Propisku nebo pero, se kterým se vám bude dobře psát. Někdo preferuje více různých barev, já psala většinou jen jednou.

· 20‒30 minut času v klidu a pohodě.

 

Deutschkurs mit Štěpánka Fischer 🙂
Eine tolle Gelegenheit für unsere deutschen Besucher und Kollegen zu erfahren, wie wir Deutsch lernen 🙂

Patrik Kee

Za mne je hlavním sobotním trhákem neskutečná vokální hudba Patrika Kee Kedzirského. Emocionalita a zároveň ambientnost jeho toku energie je pro Králův mlýn jako léčivá síla. Těším se, jak si při jeho koncertu v sobotu odpoledne tiše sednu do trávy a zasním se 🙂
Takhle svou tvrobu popisuje sám Patrik: „Hudbu, která mnou prochází v momentálním naladění a sladění se vším co mě obklopuje, zaznamenávám v podobě hlasu na nástroj zvaný loopstation (opakovač zvukového záznamu).
Vše spojuji v jeden laskavý celek, který probarvuji dalšími hlasy a zvuky přírody v jednu života plnou symfonii.

Das Highlight am Samstag ist für mich die unglaubliche Gesangsmusik von Patrik Kee Kedzirski. Die Emotionalität und gleichzeitig die Atmosphäre seines Energieflusses ist wie eine heilende Kraft für die Königsmühle. Ich freue mich darauf, während seines Konzerts am Samstagnachmittag still im Gras zu sitzen und zu träumen 🙂
Patrik selbst beschreibt seine Arbeit so: „Ich nehme die Musik, die mich in einer momentanen Einstimmung und Ausrichtung auf alles um mich herum durchströmt, in Form einer Stimme auf einem Instrument namens Loopstation (einem Tonaufnahmegerät) auf.
Ich verbinde alles zu einem freundlichen Ganzen, das ich mit anderen Stimmen und Klängen der Natur zu einer Symphonie voller Leben färbe.

 

Mgr. Vladimír Melichar

V neděli dopoledne zahájí program přednáška na téma Hledání rovnováhy v Krušných horách – jak žít, výletovat a chránit přírody v CHKO Krušné hory. Tohoto těžkého, ale důležitého tématu se ujme odborník na slovo vzatý, Mgr. Vladimír Melichar, který dlouhodobě spolupracuje s AOPK Karlovarského a Ústeckého kraje. Osobně dohlíží na dodržování podmínek ochrany přírody v případě obnovy mlýnského rybníku v Königsmühle. Je vedoucím pracovní skupiny pro vyhlášení CHKO Krušné hory. Myslím, že bude hodně o čem povídat. Přijďte si poslechnout toto důležité shrnutí posledních výzkumů a dění v Krušných horách.
Am Sonntagmorgen beginnt das Programm mit einem Vortrag zum Thema „Balance finden im Erzgebirge – Leben, Wandern und Natur schützen im Landschaftsschutzgebiet Erzgebirge“. Dieses schwierige, aber wichtige Thema wird von einem Experten auf diesem Gebiet, Mgr. Vladimír Melichar, der seit langem mit der AOPK der Regionen Karlovy Vary und Ústí nad Labem zusammenarbeitet. Er überwacht persönlich die Einhaltung der Naturschutzauflagen bei der Sanierung des Mühlenteichs in Königsmühle. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe für die Ausweisung des Landschaftsschutzgebiets Erzgebirge (Krušné hory). Ich denke, es wird eine Menge zu besprechen geben. Kommen Sie und hören Sie diese wichtige Zusammenfassung der jüngsten Forschung und Entwicklungen im Erzgebirge.

Kerstin a Andreas Stegemannovi

I letos přijedou na festival tvořit skvělí přátelé, Kerstin a Andreas Stegemannovi z Žitavy. Jejich díla jsou propracovaná, s využitím dřeva, proutí, vlny. Z minulého roku se nám dochovaly jak broučci, tak i odkvetlé pampelišky. Tito zaláskovaní manželé jsou každý rok sluncem pro naše setkání. Moc se na vás těšíme 🙂
Auch in diesem Jahr werden die guten Freunde Kerstin und Andreas Stegemann aus Zittau zum Festival kommen. Ihre Werke sind anspruchsvoll und bestehen aus Holz, Weide und Wolle. Aus dem letzten Jahr haben wir sowohl Käfer als auch blühenden Löwenzahn erhalten. Dieses liebevolle Ehepaar ist jedes Jahr der Sonnenschein für unsere Zusammenkünfte. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 🙂

Kerstin Stegemann
/ Výtvarné umění

NASUCHO
/ hudba

První kapelou letošního festivalu budou ostrovští NASUCHO.
Parta kluků z Karlovarska, hrající pro radost svou a posluchačů. Repertoár od let šedesátých až po současnost. Písně veselé i melancholické. Od stinga po Muse. S chutí, po svém a hlavně NASUCHO.
Začínají v pátek v 16:30.